Mandag morgen skal Strand-ordføreren i møte med Fylkesordføreren

Mandag morgen har Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes møteavtale med Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal angående takstnivået i Ryfast.

Agendaen for møte er å finne en løsning på hvordan takstnivået i tunnelen kan reduseres.

iRyfylke har snakket med begge parter og tanker holdes tett til brystet hos de begge. Det som kan antas er at Heng Lauvsnes vil peke på den store økningen i kostnad for dagpendlere (reiser til og fra jobb). I dag ligger ferjekostnaden for denne gruppen (via Tausambandet) på litt over 40.000kr grovt regnet med 230 arbeidsdager gjennom året. Gjennom Ryfast snakker vi om nesten en dobling til i underkant av 80.000kr i året. På spørsmål om hun har noen konkrete løsninger svarer hun: Jeg vil ikke ha noen meninger om dette på nåværende tidspunkt. Vi skal ha en dialog. Målet er lavest mulig pris.

Vi har tidligere skrevet om at Pendlere er de store taperne når Ryfast åpner. Med et passeringstak på 40 passeringer i måneden i Ryfylketunnelen kan en tro at Statens Vegvesen har kalkulert det helt på håret. Dette gjør at i snitt så slipper du å betale for 1-4 passeringer i måneden som dagpendler.

For familier generelt så vil disse takstene være helt ok, selv om mange hadde håpet på mye lavere takster.

Fylkesordfører Tengesdal var også veldig sparsom med opplysningene rundt hva som ville bli diskutert. Men det er grunn til å tro at for Fylkeskommunen, som lånegarantist så handler det om å finne en balanse slik at forpliktelsene kan overholdes. Selv om samferdselsutvalget i Fylkeskommunen i vedtak fra 6.feb 2019 skriver at de har forventning om takst for liten personbil på 115-135kr uten rabatt. Så er nok dette uoppnåelig

Det er også knyttet stor forventning til prisnivået i Høgsfjordsambandet fra 1.jan 2020. Det er ingen tvil om dette også vil påvirke trafikkgrunnlaget i Ryfast. Men en så lenge er ikke disse prisene offentliggjort, noe som også kan vanskeliggjøre prosessen rundt takstnivået i Ryfast.

Legg igjen en kommentar