Mangel på nominasjoner til Ungdommens kulturpris 2019

Tirsdag neste uke har Ungdomsrådet møte. En av sakene som skal opp til behandling er ungdommens kulturpris 2019.

Rådmannens forslag til vedtak er at Ungdomsrådet nominerer tre kandidater og kårer en vinner blant de foreslåtte kandidatene. Prisen overrekkes på nyttårsmottakelsen den 2. januar 2020.

I saksutredningen skrives det at Strand kommune har et mangfoldig og rikt kulturliv som stadig produserer nye talenter og ildsjeler. Det å få drive med idrett, kunst, musikk, dans, drama eller et annet kulturuttrykk, er i seg selv en stor glede for mange av kommunens barn og unge. Som en ekstra motivasjon til de som utmerker seg aller mest, deler Strand ungdomsråd årlig ut en en kulturpris til en innbygger, eller en gruppe av innbyggere som er 20 år eller yngre. Prisen skal oppmuntre til videre innsats og utvikling av talent og består av 10 000 kroner og et diplom.

Gjennom annonser har kommunen oppfordret innbyggerne til å komme med forslag til mottakere av prisen. Fristen for å foreslå kandidater utløper den 1.12 og per 19.11 er det kun kommet inn ett forslag.

Ungdomsrådet kan i følge retningslinjene for ungdommens kulturpris nominere inntil fem kandidater til prisen, men rådmannen anbefaler at dette begrenses til tre stykker for i størst mulig grad å unngå at de samme personene nomineres år etter år uten å få prisen.

Ungdomsrådet kan selv foreslå kandidater og rådmannen anbefaler at de gjør dette. Listen over nominerte og foreslåtte kandidater for fjoråret kan gjerne være utgangspunkt for diskusjonen om hvem som skal nomineres i år.

Avstemningen om hvem som skal motta prisen, og muligens også hvem de nominerte er, må foregå digitalt i etterkant av møtet for å ta høyde for at det kan komme inn forslag til kandidater som ungdomsrådet selv ikke kjenner til.

Ungdomsrådet kan derimot velge å ikke dele ut prisen, og bruke midlene til andre formål for barn og unge i stedet. Rådmannen anbefaler bare denne løsningen dersom ungdomsrådet konkluderer med at ingen av de foreslått kandidatene oppfyller kriteriene for å motta prisen.

Hvem som mottar prisen skal holdes også hemmelig fram til nyttårsmottakelsen den 2. januar 2020.

Legg igjen en kommentar