Marginal oppgang i folketallet i Strand

I dag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå befolkningstallene for andre kvartal 2020. Tallene viser en marginal befolkningsvekst i Strand på drøyt 60% av snittet de siste to året. Gjennomsnittet hvert kvartal de siste 2 årene er en befolkningsvekst på 17 innbyggere.

I Strand kommune er det nå et innbyggertall på 13009, en vekst på 11 innbyggere og ca 0,09% oppgang i andre kvartal.

Mye av grunnen til at det dette kvartalet endte på befolkningsvekst må sies å være en stor økning i fødselsoverskuddet. Fødselsoverskuddet i første kvartal var kun på 6 mens i andre kvartal er tallet steget til 29. I andre kvartal ble det født 42 nye strandbuer mens det var 13 som døde.

Nettoinnflytting trekker ned i andre enden med negative tall på -18. Du må tilbake til tredje kvartal 2019 for å finne så høy utflytting, og antallet innflyttede til Strand i andre kvartal har kun steget med 5 innbyggere siden fjerde kvartal 2019.

Folketallet ved utgangen av første kvartal i Strand var 12998 og ved utgangen av andre kvartal i år steg den til 13009.

Strand 1-2020
Inngang 12968
Fødde 36
Døde 30
Fødselsoverskudd 6
Innvandring 21
Utvandring 8
Innflytting, innalandsk 83
Utflytting, innalandsk 72
Netto innflytting 24
Folkevekst 30
Utgang 12998
Strand 2-2020
Inngang 12998
Fødde 42
Døde 13
Fødselsoverskudd 29
Innvandring 6
Utvandring 12
Innflytting, innalandsk 84
Utflytting, innalandsk 96
Netto innflytting -18
Folkevekst 11
Utgang 13009

Status ellers i Ryfylke

I Hjelmeland kommune er det også befolkningsvekst i andre kvartal i år. Ved utgangen av forrige kvartal var befolkningen på 2592 og ved utgangen av andre kvartal har befolkningen økt til 2600.

I Hjelmeland er befolkningsveksten på 8 personer i andre kvartal mot 18 i første kvartal. Dog er fødselsoverskuddet 0 som i første kvartal, men nettoinnflytting bidrar til økt befolkning.

Suldal kommune har en liten befolkningsoppgang fra 3797 innbyggere i første kvartal til 3801 innbyggere ved utgangen av andre kvartal. Fødselsoverskuddet var her +3 og nettoinnflytting -1.

I Sauda kommune er befolkningsoppgangen betraktelig større en resten av Ryfylke etter en god nedgang i første kvartal. I første kvartal var befolkningen i Sauda på 4552 innbyggere mens ved utgangen av andre kvartal har den økt til 4575. Fødselsoverskuddet var på -8 i andre kvartal en økning fra -3 i første kvartal. Men nettoinnflytting bidro til oppgang med 31 nye innbyggere. Totalt gikk befolkningstallet i Sauda kommune opp med 23 innbyggere. Sauda er for øvrig kommunen i Ryfylke med størst befolkningsvekst i andre kvartal.