Marinen på besøk i Ryfylkebassenget

Torsdag morgen observerte flere et skip som tilsynelatende kunne se ut som Kystvakten. Men i dette tilfelle var det Marinen som var på tokt i Ryfylkebassenget.

Kl 10.30 ligger skipet med navn KNM Magnus Lagabøte, like vest for Fjellsholmen. Det er observert både småbåter og dykkere i sjøen rundt Fjellsholmen og Raunane. Skipet er en del av Marinens logistikkvåpen og er ett av to skip i Reineklassen.

Skjermdump MarineTraffic

Fra pressevakt Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) får iRyfylke opplyst at skipet, KNM Magnus Lagabøte er på en rutinemessig seiling. Under slike seilinger gjennomføres forskjellige typer oppøving blant annet dykking. Slike seilinger er helt normalt forsikret Eikeland og sier at dette handler om å trene og bli kjent i forskjellige farvann.

Marinen – Reineklassen

Reineklassen er innleide fartøy og startet sin karriere i Forsvaret som en del av Sjøheimevernet. KNM «Magnus Lagabøte» og KNM «Olav Tryggvason» er fartøyene i klassen, og de er bygd ved Gryfia skipsverft Stettin i Polen. Fartøyene ble levert i 2010 og 2011.

I 2013 ble KNM «Magnus Lagabøte» overført fra Sjøheimevernet til Kystvakten. I dag er skipet en del av Marinen logistikkvåpen (Marlog). Fartøyet opererer langs kysten og assisterer samarbeidsetater som politi, tollvesen, fiskeridirektoratet og andre offentlige etater. Andre oppgaver er å assistere Hovedredningssentralen som innsatsleder under søk og redning, og ikke minst ved oljeoppsamling etter skipsulykker.

KNM «Olav Tryggvason» hører også til Marinens logistikkvåpen og blir primært brukt som skolefartøy.

  • Produsent: Gryfia skipsverft (Polen)
  • Dimensjoner:
  • 49,6 meter (lengde)
  • 10,3 meter (bredde)
  • 4,3 meter (dypgang)
  • Deplasement: 791 tonn
  • Bevæpning: To 12,7 mm mitraljøser
  • Besetning: 32+
  • Levert: 2010-2011

One Comment

Comments are closed.