Markering av flyulykken i Holtaheia

Foto: Ehamberg / Wikimedia

I dagens levekårsutvalg spør Trond Hjorteland(KrF) om hvilke planer Strand kommune har for markering av at det er 60 år siden flyulykken i Holtaheia i år. Han spør også om i hvilken grad Holtaheia-ulykken blir undervist om i skolene i kommune.

Den 9. august 2021 er det 60 år siden flyulykken i Holtaheia der 39 personer omkom, 34 av disse var skolegutter i alderen 13 til 16 år, i tillegg til to lærere og en besetning på tre.

Dette var en dramatisk hendelse som fant sted i vårt lokalsamfunn, i det som nå er et av de mest brukte turområda i Strand, sier Hjorteland.

Han lurer på hvilke planer Strand kommune har for å markere at det i august er 60 år siden denne ulykken fant sted. Samtidig lurer Hjorteland på i hvilken grad Holtaheia-ulykke blir undervist om i skolene i Strand og på hvilken måte flyulykken blir omtalt i sammenheng med at en ønsker å profilere Holtaheia som en turdestinasjon.

Les det grunngitte spørsmålet her

Den 9. august 2021 er det 60 år sidan flyulukka i Holtaheia då 39 personar omkom, 34 av desse skulegutar i alderen 13 til 16 år, i tillegg til to lærarar og ei besetning på tre.

Dette var ei dramatisk hending som fann stad i vårt lokalsamfunn, i det som nå er eit av dei mest brukte turområda i Strand.

Kva planar har Strand kommune for å markera at det i august er 60 år sidan denne ulukka fann stad?

I kva grad blir Holtaheia-ulukke undervist om i skulane i Strand? Og på kva måte blir flyulukka omtala i samband med at ein ønskjer å profilera Holtaheia som ein turdestinasjon?