Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai

Kong Harald deler ut Krigskorset med sverd til Espen Haugeland på frigjørings- og veterandagen i 2016. Arkivfoto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Frigjørings- og veterandagen 8. mai er en dag hvor vi hedrer alle veteraner fra andre verdenskrig fram til dagens internasjonale operasjoner. I jubileumsåret 2020 ville det normalt vært på sin plass å hedre dem som gjorde en særlig innsats for fred og frihet under den andre verdenskrig og dem som sterkest fikk føle krigens konsekvenser. Dessverre er ikke 2020 et normalt år, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

  • I år er det 75 års jubileum siden frigjøringsdagen 8.mai 1945. Og siden 2011 har samme dag også blitt brukt for å hedre norske veteraner

Vi står overfor en uforutsigbar og krevende tid i Norge, Europa og verden. Covid-19-viruset spres med høy hastighet. Det er svært viktig at vi alle tar del i den nasjonale dugnaden og bidrar til å forhindre smittespredning, ikke minst av hensyn til de risikogruppene som er særlig utsatt for denne sykdommen. På bakgrunn av dette har regjeringen besluttet å avlyse hovedstadens 75-års markering i sin planlagte form. Det vil heller ikke være regjeringsdeltakelse i de lokale arrangementene rundt om i landet.

Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvordan frigjørings- og veterandagen skal markeres lokalt. Likevel vil jeg oppfordre alle til å ta en grundig vurdering av situasjonen og justere ambisjonsnivået i henhold til de føringer og råd som er gitt av helsemyndighetene. Fra nasjonalt hold vil budskapet om frigjørings- og veterandagen først og fremst bli formidlet gjennom TV og digitale medier. Jeg oppfordrer kommunale og private arrangører til også benytter disse kommunikasjonsmidlene for å gi heder til dem som har gjort en innsats for å bevare våre nasjonale verdier, under andre verdenskrig og i internasjonale operasjoner, avslutter Bakke-Jensen.