Meldte fra om HMS risiko på Tau Ungdomsskole

Under åpen dag på Superparken lørdag 23. november var det en av de besøkende som oppdaget noen ungdommer på taket på Tau Ungdomsskole.

Vedkommende sendte i midten av forrige uke en melding til kommunen om HMS risikoen.

I mailen beskriver personen at ungdommene hadde kommet seg opp på taket via skuret som går mellom ungdomsskolen og gymsalen.

I meldingen skriver vedkommende at, «ved en eventuell ulykke hvor mindreårige kommer seg opp på taket på skolebygg, og faller ned, vil Strand kommune kunne komme i et objektivt juridisk erstatningsansvar dersom det viser seg at de som eier av bygget ikke har sikret bygget tilstrekkelig«.

Avslutningsvis henstiller melderen rette ansvarlige i kommunen til å vurderer risiko, og iverksetter eventuelle sikringstiltak som en finner nødvending.

Legg igjen en kommentar