Meninger – Strand Pendlerforening bør bestå

Med åpningen av Ryfast 30.12.2019 ble Strand Pendlerforening formelt lagt ned, står det å lese i Stavanger Aftenblad. Takk til pendlerforeningen for god innsats gjennom mange år.

Senterpartiet mener at Pendlerforeningen absolutt ikke er overflødig selv om Ryfast nå er åpnet. Snarere tvert i mot. Både busstilbudet gjennom Ryfast, bompenge takstene og hurtigbåttilbudet vil nok bli satt på prøve i årene som kommer. Derfor er det fortsatt behov for en sterk og tydelig pendlerforening som kan representere og tale pendlernes sak. En aktiv pendlerforening vil også være til støtte for oss som lokalpolitikere når vi skal vurdere og ta stilling til saker knyttet til kollektivtilbud og bompengetakster.

Senterpartiet bidrar gjerne til å få på plass en ny pendlerforening i Strand. På nyåret vil vi rette en henvendelse til alle politiske partier i Strand om vi i fellesskap skal invitere pendlerne til et åpent møte, med mål om å få på plass en ny pendlerforening.

Skrevet av:
Alf Henning Heggheim
Gruppeleder Senterpartiet

Foto hovedbilde: Boreal Sjø

One Comment

Legg igjen en kommentar