Meteorologisk Institutt varsler styrtregn

Fra fredag morgen til fredag ettermiddag ventes kraftige regnbyger i Rogaland. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Lokalt er det antatt opp mot 50mm på 12 timer.

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Skader på elektriske anlegg/apparater grunnet lynnedslag.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Koble fra elektriske apparater. Unngå å være det høyeste punktet, og ikke opphold deg i nærheten av enkeltstående trær, tårn eller master.