Miljøpartiet med interpellasjon om utslippsmålene

I kommende kommunestyre 19. februar må ordfører eller administrasjonen svare på spørsmål om kommuneplanens samfunnsdel.

Det er Miljøpartiet de Grønne som har sendt inn en interpellasjon og ønsker svar på om det planlagt å følge opp utslippsmålene i kommuneplanens samfunnsdel målrettet?

I interpellasjonen står det følgende:

Tidligere i år ble kommuneplanens samfunnsdel ferdigstilt. Planen skal være ett styrende dokument for utviklingen i Strand kommune, og legger føringer for utviklingen frem mot 2035. Målene i planen fremstår for oss som godt gjennomarbeide, realistiske og enkelte brennende nødvendige.

Dokumentet tar opp både lokale, men også enkelte nasjonale, utviklingsmål. Som representant for Miljøpartiet de grønne Strand er jeg selvsagt opptatt av klimamålet som presenteres. Vi berømmer Venstre for å være så pass tøffe i dette arbeidet at de fikk målet fra 50% og opp til 70%. Vi har stor tro på at dette tallet er oppnåelig parallelt med de andre målene i planen og at det vil være positivt for Strand kommune å nå disse tallene.

Dette var også grunnen til at vi sammen med opposisjonspartiene ønsket dette inn i budsjetter for 2020-2024 i alternative budsjett.

Når det er sagt så savner jeg oppfølging av kommuneplanens samfunndsel og da for vår del klimamålene. Dokumentet viser med sin kvalitet at det er lagt ned mange timer med arbeid. Dokumentet er også presentert offentlig. Da vil det ta seg dårlig ut om en ikke følger det mer opp en det vi har lagt opp til.

Skal vi nå målet vi har satt oss må vi jobbe mer konkret for måloppnåelse, og vi må ta grep for å registrere hvordan vi ligger an undervegs.
Når det gjelder målet om reduksjon av klimautslipp på 70% er det både konkret og målbart. Vi savner en plan med tiltak og delmål frem mot 2035. Et tiltak for registrering undervegs sikrer at:

1. 70% ikke kun blir et tomt tall
2. de tiltak som settes i gang får ønsket og reell virkning
3. vi arbeider lokalt på linje med nasjonale klimatiltak

Et eventuelt etterskudd med klimatiltak vil komme til å koste kommunen dyrt i fremtiden, både i form av reelle konsekvenser for klima samt av nasjonale ettervernstiltak. Dette vil kunne påvirke fremtidige generasjoner i dobbel negativ forstand.

Vårt spørsmål til rådmannen er derfor som følger:
Er det planlagt å følge opp utslippsmålene i kommuneplanens samfunnsdel målrettet?

Karianne Sørbø
Gruppeleder
Miljøpartiet de Grønne Strand

Legg igjen en kommentar