Miljøpartiet stiller spørsmål ved busstilbudet i kommende kommunestyre

I et grunngitt spørsmål i kommende kommunestyre undrer Jan Andor Næss og Karianne Sørbø i Mdg Strand på om det kanskje var litt tidlig av varaordfører Bjørn Aril Veland og gi såpass positiv omtale av innbyggernes kollektivtilbud.

Det var etter at Mdg-duoen leste om møtet mellom varaordføreren og Kolumbus at de fikk inntrykk av at ting gikk noenlunde på skinner. Tvert imot påpeker de i det grunngitte spørsmålet at spesielt reisetiden har økt betraktelig spesielt for de som har arbeidssted utenfor Stavanger sentrum og tidligere brukte hurtigbåttilbudet. I følge duoen har flere innbyggere fortalt om reisetid på 1,5-2 timer hver dag for å komme seg til og fra jobb.

  • Dersom du tar bussen fra Direktør Sæthersgate kl 06.41 vil du uten å ta forsinkelser i betraktning, være bak Equinor i Vassbotn 07.50. Dette gir en reisetid på litt over én time.

På en bussreise mellom Tau og Jørpeland per i dag kan en person med barnevogn måtte bytte buss samt vente mellom bussene på Solbakk. Dette kan medføre at turen tar opp mot 40 minutt. Dette vil bli en relevant utfordring om helsestasjonen på Tau legges ned, påpeker duoen også i det grunngitte spørsmålet.

Les det grunngitte spørsmålet i sin helhet under:

Grunngitt spørsmål ang det nye busstilbudet etter åpning av Ryfast

Det har den siste tiden kommet frem ulike meninger om det nye kollektivtilbudet i Ryfylke, og tur/retur Nord-Jæren. Vi ønsker her å sette søkelys på følgene dette ser ut til å ha fått for pendlere, særlig de som pendler til jobb og skole med buss.

Etter å ha lest om møtet mellom varaordføreren og Kolumbus fikk vi inntrykk av at ting gikk noenlunde på skinner. Her tror vi varaordføreren var litt tidlig ute med såpass positiv omtale av innbyggernes kollektivtilbud. Vi i MDG har fått en del henvendelser fra innbyggere om de nye busstilbudene, og ukentlig kan vi lese om ulike utfordringer knyttet til dette i lokalavisa.

For flere av dem som pendler med buss og har arbeidssted utenfor Stavanger sentrum har reisetiden økt betraktelig sammenlignet med det tidligere hurtigbåttilbudet. Innbyggere forteller om mellom 1,5 til 2 timers reisetid om dagen for å komme seg til og fra jobb. Samtidig nevnes manglende opplæring av bussjåfører (gjelder eksempelvis korrespondanse og rutenett) samt utallige forsinkelser.

Videre er det kommet tilbakemelding på overbelegg der folk må stå fra Stavanger til Solbakk. Overbelegget vil igjen medføre en del forsinkelser. Dette gjelder også fredags- og lørdagsbussene, spesielt 02:00 ruten. Kommer man med kveldstoget 00:10 fra Oslo må man i dag vente til kl. 02:00 til neste buss. Med mindre man er heldig å treffer kjentfolk med bil på toget.

Også innad i kommunen har reisetiden økt ved bruk av det nye kollektivtilbudet. Dette går ut over skole-elevene, som savner et direktetilbud mellom skole og hjem. I tillegg er det ikke alle voksne som eier egen bil, og har behov for buss for å rekke blant annet helseavtaler. På en bussreise mellom Tau og Jørpeland per i dag kan en person med barnevogn måtte bytte buss samt vente mellom bussene på Solbakk. Dette kan medføre at turen tar opp mot 40 minutt. Dette vil bli en relevant utfordring om helsestasjonen på Tau legges ned.

Alt dette vil forhåpentligvis gå seg til, men følelsen vi sitter igjen med angående det nye busstilbudet post-Ryfast er at det ikke tilfredsstiller kollektivreisendes behov. På denne måten bidrar det ei heller til kommunens egne målsettinger om utslippskutt.

Vårt spørsmål til Ordføreren er følgende:
Jobber Ordføreren med disse utfordringene som er kommet frem den siste måneden. I så fall har Ordføreren noen gladmeldinger å komme med til disse utfordringene?

Jan Andor Næss & Karianne Sørbø
Miljøpartiet de Grønne Strand

Legg igjen en kommentar