Milliondryss til tiltak i Lysefjorden

Den planlagte turisthytta Skansen, mellom Flørli og Kjerag, er et stort skritt nærmere realisering etter milliongave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Fra venstre: Kerstin Kesper og Ann-Elene Lund fra Ryfylke Friluftsråd, Preben Falck fra Stavanger Turistforening, Per A. Thorbjørnsen fra Stavanger kommune, Tor Dahle og Ellen Instefjord fra Sparebankstiftelsen SR-bank, Helge Kjellevold fra Lysefjorden Utvikling og Hans Olav Sandvoll fra Ryfylke Friluftsråd. Foto: John Petter Nordbø

Stiftelsen deler ut gaver på til sammen 6 millioner kroner som skal gå til tiltak i Lysefjorden. Stavanger Turistforening, Ryfylke friluftsråd og Lysefjorden Utvikling får alle 2 millioner kroner hver.

Stavanger Turistforening skal bruke gaven på bygging av ny hytte mellom Flørli og Kjerag. Ryfylke Friluftsråd skal investere i ny båt som skal brukes til å drifte friområder i Ryfylke, og Lysefjorden Utvikling skal bruke pengene på opprusting i Flørli.

Til verneområdetstyret i desember
Til sammen gir dette et betydelig løft for arbeidet med å legge til rette i Lysefjorden for at lokalbefolkning og tilreisende skal kunne benytte seg av de mange flotte friluftsmulighetene som finnes i fjorden.

Stavanger Turistforening har planer om å bygge en hytte omtrent midtveis mellom Flørli og Kjerag, i området som heter Skansen. Dette vil dele opp turen slik at det blir overkommelige dagsetapper på en flott tur som kombinerer både Flørlitrappene og Kjerag. Hyttesøknaden skal behandles av verneområdestyret i desember. Daglig leder Preben Falck forteller at prosjektet får bred støtte fra mange aktører i Lysefjorden, og håper at også verneområdestyret ser verdien av at det tilrettelegges for en ansvarlig form for friluftsliv i dette området. Tidligere har Inge Steenslands stiftelse bevilget 3,5 millioner kroner til prosjektet. Med dette er byggeplanene langt på vei finansiert med disse to gavene.

Ny båt og opprusting av sti
Ryfylke Friluftsråd har fått 2 millioner til ny båt som blant annet drifter infrastruktur i Lysefjorden. Båten blir den største investeringen friluftsrådet har gjort på nærmere 30 år.

–En ny båt er viktig for drift og forvaltning i skjærgårdstjenesten. Med disse midlene er vi i en helt annen posisjon til å gjøre investeringen. Nå venter vi bare på kommunale bidrag, sier Sandvoll.

Lysefjorden Utvikling AS har fått 2 millioner til opprustning av Flørlitrappa og utbedring av stien mellom toppen av trappen og Flørlibygda.

–Flørli er viktig i fjorden. I år er det 13.000 som har gått i trappene, og rundt 19.000 besøkende totalt i bygda. Sammen med midler fra Stavanger kommune har vi nå muskler til å gjøre viktige tiltak på stien, sier daglig leder Helge Kjellevold i Lysefjorden Utvikling.

Gavene følger opp et langsiktig engasjement fra banken og stiftelsens side for å utvikle Lysefjorden som reisemål. Sparebankstiftelsen SR-bank var på befaring i Lysefjorden i september med hele styret og administrasjon. Stiftelsen har gitt 20 millioner kroner til disse tre aktørene gjennom de siste årene. Blant annet har banken tidligere bidratt med 10 millioner kroner som har blitt brukt til oppgradering av Flørli og mange andre tiltak i Lysefjorden. Rehabiliteringen av Bakken gard i regi av STF er også delvis finansiert av stiftelsen.  

– Disse tre aktørene gjør en kjempejobb med å utvikle Lysefjorden til et frilufts- og turistmål, sier daglig leder Sparebankstiftelsen SR-Bank, Tor Dahle, og legger til at stiftelsen er glad for å kunne være med å løfte tilbudet i fjorden videre.

Skrevet av John Petter Nordbø
21. november 2019 @ stf.no
[email protected]

Legg igjen en kommentar