Minedykkerkommandoen sjekket potensiell mine ved Fjellsholmen

For nesten to uker siden skrev vi om at Sjøforsvarets marine var på besøk i Ryfylkebassenget med skipet KNM Magnus Lagabøte.

I ettertid har vi fått flere tips om hva som var årsaken og om hendelser både under og etter besøket ved Fjellsholmen på Jørpeland.

Sjekket mulig mine fra 2.verdenskrig

Etter et varsel om en mulig mine/bombe-lignende gjenstand i fjæra mellom Fjellsholmen og Raunane like utenfor Jørpelandsvågen. Var det torsdag 17.september Sjøforsvarets Minedykkerkommando(MDK) som var å sjekket gjenstanden. I timene fartøyet lå, var det høy aktivitet med småbåt og dykkere.

Kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Kommandørkaptein Torill Herland, forteller nettavisen at Sjøforsvarets Minedykkerkommando har sjekket og fjernet en gjenstand som det var mistanke om var en mine/bombe.

Objektet som var varslet 12.juni i år, var en helt ufarlig gjenstand av ikke-eksplosiv art. Men Minedykkerkommandoen tar sjørydding på like mye på alvor og tar derfor også alltid med seg gjenstandene de sjekker, forteller Herland.

Var på annet skarpt oppdrag

Herland forteller at MDK egentlig skulle fullføre et oppdrag de påbegynte i april i år like i nærheten. Ettersom varselet fra 12.juni var loggført, besluttet kommandoen å sjekke ut den varslede gjenstanden like utenfor Jørpeland.

Oppdraget MDK var på, var like ved Finnøy Fort hvor de i april i år detonerte et 20-talls granater fra 2.verdenskrig. Granatene var tyske 155mm granater.

Detonering av eksplosiver av Sjøforsvarets Minedykkerkommando. Foto: Forsvaret

På oppdraget i april var det en granat som lå fastkilt i en steinur under havoverflaten. Og det var denne granaten Minedykkerkommandoen skulle få løs å detonere et sikkert sted.

Minedykkerkommandoen (MDK) er en avdeling i det norske Sjøforsvaret med spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. MDK har base ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen og er inndelt i flere mindre tropper, hvorav én har tilhold ved Ramsund orlogsstasjon utenfor Harstad.