Mona Anita Espedal søker permisjon fra alle politiske verv

I kommende kommunestyremøte, onsdag 11. desember, får politikerne ta stilling til om Mona Anita Espedal skal innvilges permisjon.

Espedal søker permisjon fra alle politiske verv for hele 2020, gjeldende fra 31.12.2019 til 31.12.2020. Årsaken er i følge Espedal uforutsette familiære årsaker.

I denne saken anbefaler rådmannen at søknaden innvilget etter Kommuneloven § 7-9 «Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden».

I saksfremlegget legger det også frem at en folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over. Så da blir ikke årets kvinne å se i kommunestyresalen som politiker neste år.

Legg igjen en kommentar