Mulighet for testing av alle med symptomer på korona

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, åpnes det nå for testing av alle med mistanke om Covid-19 i Strand kommune.

Med mistanke menes fortsatt i hovedsak feber, hoste eller tungpustethet. Er du alvorlig syk skal du fortsatt kontakte fastlege eller legevakt for helsehjelp.

Personer i risikogruppen og helsepersonell med symptomer kontakter fastlege for å vurdere testing.

Andre personer med milde symptomer bør være hjemme og se an symptomene i 2 dager. Hvis symptomene ikke går over tar du kontakt med fastlege som vil vurdere om du skal testes.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke gå på jobb, skole eller barnehage.

Hvis lege mistenker at symptomene dine skyldes Covid-19 skal du isoleres hjemme til testsvar foreligger. Lege vurderer om husstandsmedlemmer skal i karantene. Det kan ta opptil 3 døgn før svar foreligger.