Nå blir dette huset revet i løpet av uken

Sent på kvelden den 16.okt 2018 fikk politiet melding om brann i huset i Direktør Poulsonsgate på Jørpeland. Huset ble totalskadet i brannen og har siden stått slik.

Nå har kommunen sendt nytt pålegg om riving av det brannskadde huset. Samtidig varsler de tvangsmulkt dersom fristen ikke blir overholdt. Grunneier kan opplyse om at huset blir revet i løpet av denne uken.

Slikt utartet det hele seg
På våren i år søkte grunneier om oppføring av en tomannsbolig på den aktuelle tomten. Dette gikk ikke gjennom hos kommunen og grunneier fikk avslag.

Det fremgår ikke annet av avslaget en at omsøkt tiltak krever dispensasjon. Dette er trolig da det i reguleringsplanen er regulert areal til hotell på den aktuelle tomten inkl nabotomter.

I slutten av mai sendte kommunen ut forhåndsvarsel om pålegg om riving av huset innen 26.aug.

Grunneier klaget på avslaget om oppføring av tomannsbolig og saken var da ment å komme opp i forvaltningsutvalget 28.aug. Dette gjorde den ikke da grunneier satt klagen på vent for å avklare forhold på den aktuelle tomten og nabotomten. Oppfølging av pålegget fra kommunens side falt nok vekk over sommeren. Men…

Gode to måneder etter følger kommunen opp å sendte 14.okt pålegg om riving av den brannskadde boligen. Fristen kommunen satt for at boligen skal være revet og tomten ryddet er 15.nov eller 5 uker etter stadfestet vedtak.

Flere har engasjert seg i saken
iRyfylke registrerte flere som før sommeren påpekte i sosiale medier at huset burde rives. Dette da det ligger rett ved veien i innfartsåren til Jørpeland og det ble påpekt at huset ville skjemme. Det ble spesielt påpekt alle turistene som ville møte dette synet.

iRyfylke har også den senere tid fått flere henvendelser fra personer som lurer på hva som skjer med huset og om kommunen ikke bryr seg.

Legg igjen en kommentar