Nå er Statens Vegvesen i gang med grunnundersøkelser langs Rv13

Vi meldte for litt siden at i forbindelse med byggingen av gang- og sykkelvei mellom Grønevoll på Jørpeland og Solbakk skulle SVV utføre grunnundersøkelser.

Nå er arbeidet i gang og er ventet å vare i et par uker. Det er skiltet med nedsatt fartsgrense i området hvor grunnboringen foregår. Men det er viktig å være obs på at boreriggen kan stå delvis i veibanen.

Foto: iRyfylke

I forkant av dette arbeidet har SVV satt ut pinner som markerer omtrentlig hvor grunnundersøkelsene vil foregå. Mellom Grønevoll og Solbakk kan pinnene stort sett ses fra veien.

Foto: iRyfylke

Enkelte steder kan du derimot ikke se pinnene. Eksempel på dette er ved Nagabrua. Her er det i planarbeidet sett på muligheten ved å forlenge brua med et spenn over gang- og sykkelveien, da en fjerning ikke lot seg gjøre.

Andre steder er det siste streket før/ved 60-sonen på Solbakk. Der ser det angivelig ut som gang- og sykkelstien føres opp på høyden og ned mot Solbakk. Samme ser avgivelig ut til å være tilfelle fra «Hola Eika» og mot Solbakk hvor gang- og sykkelveien føres opp på høyden mot småbruket vis-à-vis Nagavegen.

Skjermdump GoogleMaps med påtegning for høyden gang- og sykkelvegen går opp på

Bautasteinen ved «Hola Eika» er bestemt flyttet. SVV har allerede hatt dialog med Arkeologisk museum, som kan flytte bautasteinen, eventuelt lagre den og sette den opp på ny plassering. SVV vil gå i gang med å finne en ny plassering for steinen i samråd med museet og grunneier.

Foto: Statens Vegvesen

Legg igjen en kommentar