Nå starter Lauvvik–Oanes opp igjen

Boreal planlegger gjenåpning av fergesambandet Lauvvik–Oanes fredag 26. juni klokken 06.00.

– Med bakgrunn i at Ryfast-tunnelen snarlig skal ta betalt, starter vi nå opp igjen sambandet med en ruteplan tilpasset dagens rammebetingelser. Vi følger situasjonen tett, og vil justere rutetabellen etter hvert som betingelsene endrer seg, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Sambandet vil starte opp igjen med samme høye frekvens som før, men vil inntil videre ha en åpningstid fra 06.00 til 18.15 på hverdager og 09.00 til 18.15 i helger.

– Vi har et sterkt ønske om å satse på Lauvvik–Oanes-sambandet. Helt siden oppstarten har vi hatt en ambisjon om å elektrifisere sambandet og gjøre det utslippsfritt, og dette har vi også jobbet med i parallell med at sambandet har vært stengt. Boreal er tildelt midler fra Enova til dette arbeidet, og målet er å gjøre Lauvvik–Oanes til en grønn inngangsport til Ryfylke, sier Førsvoll.

Sambandet ble innstilt blant annet som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset.

Boreal er et ledende konsern innen mobilitet, og drifter kollektivtransport med buss, båt og bane. Hovedkontoret er i Stavanger, og Boreal har 2700 medarbeidere.