Nå trenger du ikke melde fra om sankthansbål lenger

Rogaland brann og redning IKS (RBR) har sett på ressursbruken i forbindelse med registrering og kontroller av sankthansbål.

RBR har, etter en grundig vurdering, funnet at registrering og inspeksjon av sankthansbål gir begrenset effekt. Brenning av sankthansbål har vist seg å ha lav risiko. Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge, og kravene til sikkerhet ser nå ut til å være godt forankret hos innbyggerne.

Nye rutiner i Rogaland brann og redning IKS
Registrering og kontroll av sankthansbål vil bli erstattet av tydelig og konkret informasjon om trygg bålbrenning til befolkningen.

Eventuelle bekymringsmeldinger og registrering av annen type bålbrenning fortsetter som før. RBR understreker at bålbrenning fortsatt skal meldes inn til RBR, med unntak av kaffebål og sankthansbål.

RBR ber videre kommunen om å revidere lokale forskrifter som omhandler bålbrenning innen 1. mai 2020. Samt å endre informasjonen om sankthansbål på sine nettsider, slik at riktig informasjon blir gitt til innbyggerne.

Legg igjen en kommentar