Naturvernforbundet i Strand ønsker ikke de flytende badstuene på Revsvatnet velkomne

Naturvernforbundet i Strand (NIS) ønsker at Strand kommune trekker tilbake dispensasjonen til Norwegian Experience sine flytende badstuer på Revsvatnet.

I et brev til Strand kommune argumenterer NIS for at dispenasjonen ikke er gyldig og klager derfor avgjørelsen inn til kommunen.

I brevet påpeker også NIS at Refsvatnet er under 2 kvadratkilometer og det dermed i utgangspunktet er ulovlig å bruke motor på vannet, hvis det ikke foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon.

Naturvernforbundet mener også i brevet at det ikke foreligger gode grunner til dispensasjon, snarere tvert imot.

Hensyn til dyreliv og menneskers bruk av området må gå først

Refsvatnet og området rundt er et viktig frilufts- og turistområde. Men det må også i en sak som dette tas hensyn til fugle- og dyreliv og ikke minst mennesker som bruker området, mener Tjensvold i NIS. At noen få som vil bruke flytende badstuer, eller båter for den saks skyld skal få lov til å forstyrre alle andre med motorstøy på vatnet vil forbli galt, poengterer han.

Et lite fåtall må ikke få lov til å ødelegge for alle andre mennesker, fugler og dyr.

Tilfeldig at NIS har fått saken på bordet

Opplysningene NIS sitter med viser at Norwegian Experience tilsynelatende har fått dispensasjon av Strand kommune til å bruke flytende badstuer med 20 hk påhengsmotor.

Har Strand kommune også gitt dispensasjon for bruk av annen båt med motor på Refsvatnet, lurer Egil Tjensvold i NIS på i brevet.

Naturvernforbundet i Strand hevder at det ikke foreligger saklige grunner for å gi dispensasjon til motorisert ferdsel på Refsvatnet og går imot både tillatelsen til bygninger og motorisert ferdsel på Refsvatnet.

I brevet påpeker også NIS at det ikke vært anledning til å påklage det administrative vedtaket. Og skriver at Naturvernforbundet er en opplagt adresse å sende et slikt vedtak til for uttale.

  • Det er tilfeldigheter som har gjort vedtaket kjent for Naturvernforbundet. Derfor anser vi heller ikke klagefristen på tre-3 uker å gjelde før nå.

Naturvernforbundet I Strand hevder avslutningsvis at det her er gitt en ikke-gyldig dispensasjon og fremmer derfor innsigelse/klage mot den og krever at dispensasjonen trekkes tilbake selv om den er gitt som «prøveperiode».

One Comment

Comments are closed.