Naturvernforbundet i Strand vil ha slutt på turistflyging med helikopter

Naturvernforbundet i Strand sendte nylig en oppfordring til Strand kommune om å opprette en forskrift som hindrer/regulerer turistflyging med helikopter over hele Strand sitt område, både lokalt og overflyging fra andre utgangspunkt. Miljøpartiet de Grønne er helt enig og støtter vurderingen fra NIS, og ikke bare på grunn av miljøhensyn.

I brevet skriver leder i Naturvernforbundet Strand, Egil Tjensvold, at helikopterflyging med turister/personell har økt kraftig de siste årene. Turistflygingen er først og fremst rettet mot Preikestolen og Lysefjord-området. I stor grad starter flygingen fra Sola/Stavanger og fortsetter inn over Strand kommune med flyging over Idse og videre til Preikestol-området. Det foretas også turistflyging som letter og lander i Strand kommune. I tillegg forekommer også turistflyging fra store cruisebåter og yachter.

I brevet uttrykkes det bekymring. Naturvernforbundet i Strand (NIS) har mottatt en rekke henvendelser fra fastboende, hytteeiere og friluftsfolk/fotturister som opplever helikoptertrafikken svært sjenerende. Det er en forståelig reaksjon som NIS er enig i.

NIS beskriver et økende støybilde som følge av turistflyging og skriver at det fra før er det mye flytrafikk over Strand mellom Oslo og Stavanger og interkontinentalt. Selv om flyene går høyere og har en jevn lyd, er den lyden også med i støybildet her. Ekstra lydbelastning fra helikopter gjør at lydnivået er langt over det som er akseptabelt. Det må også bemerkes at helikopterstøy mellom fjell, daler og fjorder forsterkes av ekkovirkninger og er da mye sterkere enn i flatere landskap.

Helikopter er i mange situasjoner et nyttig verktøy til å utføre nødvendig arbeid fort og skånsomt der det ikke allerede er vei. Blant det er selvsagt søk og redning, politi og nødvendig nyttetransport. NIS presiserer at de ikke ønsker å legge restriksjoner på nyttetrafikk. Men etter manges mening er praksisen med turistflyging helt unødvendig og det oppleves at naturopplevelsen blir sterkt redusert av stadig helikopterstøy. Livskvaliteten, spesielt for fastboende blir forringet, skriver NIS med bekymring.

Preikestolen og Lysefjorden pekes på som synderne
Preikestolområdet blir et stadig viktigere turistmål, og her bør en i størst mulig grad redusere den unødvendige helikoptertrafikken. Det kommer mennesker fra hele verden for å oppleve storslått natur, en opplevelse som blir redusert av motorstøy fra flere kanter og helikopterstøy i området er absolutt den verste delen av støybildet, heter det videre i brevet.

I Norge er det allerede innført restriksjoner for luftfartøyer flere steder. Over Briksdalsbreen er det for eksempel, innført pålegg om at alle luftfartøyer må holde en minstehøyde på 2200 m over terrenget. Eidfjord kommune har vedtatt å nekte turistflyging med helikopter i sin kommune på grunn av den unødvendige støyen det medfører.

Naturmangfoldet er i Norge (og hele verden) under press med sterk nedgang i antall individer og arter. En medvirkende årsak er støy og forstyrrelser. Den sterke helikopterstøyen skader fugle- og dyrelivet ved å stresse og jage dyr og fugler på flukt. Sommerhalvåret er spesielt kritisk da fugler og andre ville dyr har nyfødte avkom.

Klimahensyn må også tas
Bruk av helikopter til frakt av turister for å se på fjellheimen fører også med seg utslipp av CO2. Som en del av dagens krav til klima og miljø har Strand vedtatt å sørge for reduksjon av CO2-utslipp, og unødvendig helikopteraktivitet burde være en av de letteste CO2- kildene å regulere vekk, påpekes det i brevet.

NIS vil oppfordre Strand kommune om å opprette en forskrift som hindrer/regulerer turistflyging med helikopter over hele Strand sitt område, både lokalt og overflyging fra andre utgangspunkt.

Politiske synspunkt
Jan Andor Næss (Mdg) kan ikke annet enn å si seg enig i Naturvernforbundet sin vurdering av saken. Og forklarer at det er mange grunner for dette. Vi i MDG ønsker selvsagt å redusere CO2 utslipp, sier Næss. Da er unødvendig flyvning en god plass å starte for kommunen. Men en av hovedgrunnene for de som ikke er like opptatt av selve klima er at naturopplevelsen med preikestolområdet som blir svekket.

Næss har selv fått flere tilbakemelding på negativ opplevelse av friluftslivet til alt fra hyttefolk og turgåere i hele Ryfylkeheiane som skyldes helikoptertrafikk. For Strand kommune vil helikopterflyging heller ikke generere økonomisk gevinst, mener Næss. Om en har dette også i bakhodet vil en reduksjon i naturopplevelsen i strand svekke Strand sin økonomi mens den styrker økonomien til de kommunene som eier helikopterselskapene, påpeker Næss.

Erik R. Nyman-Apelset (V) er opptatt av at vi skal kunne bruke naturen til rekreasjon. Stadig helikopterstøy ødelegger utvilsomt for den freden og roen folk søker når de går på fjelltur. Derfor er det min oppfatning at helikopterflyging bør begrenses til nødvendig nyttetransport og redningsoppdrag. Nyman-Apelset kunne støttet et forbud mot turistflyging, men det kunne også vært en åpning for å få tillatelse enkelte dager ved spesielle anledninger, legger han til.

Legg igjen en kommentar