Naturvernforbundet ønsker at Fylkesmannen stiller krav til Statens Vegvesen

I slutten av februar sendte Naturvernforbundet i Strand et formelt brev til Fylkesmannen i Rogaland. Håper med brevet er at Fylkesmannen skal stille krav til Statens vegvesen om opprydding av «ryplast» i hele Boknafjord-bassenget. De ønsker i tillegg en tilbakemelding fra Fylkesmannen på hva som er den videre planen for opprydding av «ryplast».

I brevet fremgår det også at NIS føler SVV ikke følger opp sine plikter som forurenser skikkelig. Egil Tjensvoll, styreleder i NIS og forfatter av brevet, sendte også inn en kopi av NIS sin henvendelse til SVV 13. februar. En uke etter henvendelsen var det ikke ryddet og NIS hadde heller ikke får en tilbakemelding fra SVV på henvendelsen.

Brevet til Fylkesmannen i Rogaland

Til Fylkesmannen i Rogaland

Ryplast forurensning og fremtidig rydding etter Ryfast.

Naturvernforbundet i Strand (NIS) kontakter herved Fylkesmannen i Rogaland (FIR) for å få informasjon om hvilke pålegg Statens Vegvesen (SVV) vil få for fremtiden om opprydding av plastforurensningen etter Ryfastprosjektet.
Siden Ryfast prosjektet startet har hele Boknafjord bassenget blitt forurenset av både plastarmering og sprenglunter. Det har jevnlig blitt foretatt ryddinger plasser hvor forurensningen har vært mest synlig. Tross dette er der fortsatt betydelige mengder Ryplast i fjordene og på strender. Det er en stadig tilførsel til strendene av Ryplast som flyter i vannmassene, og slik vil det helt sikkert fortsette i lang tid fremover.
Denne forurensningen var en bevisst handling fra SVV helt til det ble forbud med bruk av plastarmering. Etter forbudet for plastarmering kom, fortsatte praksisen med bruk og dumping i sjø av plast sprenglunte.
Det er slik i Norge at forurenser er pålagt å rydde opp etter seg. Derfor må det stilles krav til SVV at oppryddingen av Ryplast, jevnlig må utføres i lang tid fremover slik at plastforurensningen i sjø etter Ryfast blir minimalisert.
Under er en kopi av en henvendelse NIS gjorde til SVV 13.02.2020. En uke etter var der ikke foretatt noen opprydding, heller ingen tilbakemelding fra SVV på henvendelsen.
Ryfast og plastforurensning
Det er som kjent etter Ryfast prosjektet startet, har det blitt et betydelig forurensningsproblem med det som har blitt kalt ryplast (sprenlunter og armeringsplast). Etter ukens stormflo er det lett synlig at det har blitt ekstra påfyll på strender av ryplast. Vedlagt er 2 tilfeldige bilder fra Jørpelandvågen mot Tungland. Jeg ønsker at Statens Vegvesen kommer og rydder vekk all ryplast i dette området, og selvfølgelig alle andre strender hvor det nå har blitt påfyll av ryplast forurensning. Med vennlig hilsen Egil Tjensvold Leder av Naturvernforbundet i Strand

NIS håper at Fylkesmannen kan gi tilbakemelding på hva som er den videre plan for opprydding av Ryplast. Samtidig vil vi også at dette brevet blir tatt med i vurdering av fremtidige tiltak.

Med vennlig hilsen
På vegne av Naturvernforbundet i Strand: Styreleder Egil Tjensvold
23.02.2020

Legg igjen en kommentar