Naturvernforbundet reagerer på planlagt frisbeegolf bane

Utsikt fra den planlagte bane 5 i frisbeegolfanlegget ved Preikestolen Basecamp. Foto: Preikestolen Fjellstue / Johannes C Apon

Naturvernforbundet mener Preikestolen Fjellstue presentere planlagte inngrep som ubetydelige, og har samtidig bagatellisert innvirkningen frisbeebanen vil ha for friluftslivet. De ønsker ikke det planlagte frisbeegolfanlegget velkomment i området.

I forbindelse med Preikestolen Fjellstue sin søknad om dispensasjon for etablering av frisbeegolf bane i LNF område ved Preikestolen Basecamp, har Naturvernforbundet sendt innspill til Strand kommune.

Mener søknaden bagatelliserer

Søker ønsker å anlegge frisbeegolf bane for å øke aktiviteten i området, dette er forståelig nok ønskelig økonomisk sett fra søkers side, begynner Egil Tjensvold i Naturvernforbundet.

Samtidig hevder han at en del av planlagte baner vil være uforenelig med annet friluftsliv. Søker har også i sin søknad i stor grad prøvd å presentere planlagte inngrep som ubetydelige, og samtidig bagatellisert innvirkningen frisbeegolf banen vil ha for friluftslivet, sier Tjensvold.

I det aktuelle området hvor det tenkes å etablere frisbeegolf bane er det flere godt etablerte turstier. Det er helt tydelig at her vil friluftsliv og bruk av turstier bli direkte berørt av frisbeegolf aktiviteten. Det er også mange turstier som fører direkte inn i området og turgåere kan uforvarende komme inn i området hvor frisbee-er flyr med stor fart, legger Tjensvold til.

I direkte konflikt med LNF

Som det står i søknaden, er det stedvis oversiktlig for å se om det er andre turgåere. Tjensvold mener derfor at tiltaket vil komme i konflikt med turgåing i området da banen kun vil være stedvis oversiktlig. Han hevder også at påstanden om at frisbeegolf i område fremmer LNF formål er feil. Her vil det være i konflikt med friluftsliv og natur, både med tanke på turstier og nærheten til strandlinjen i Refsvatnet, mener Tjensvold.

Kurs på den planlagte bane 6 i frisbeegolfanlegget ved Preikestolen Basecamp. Foto: Preikestolen Fjellstue / Johannes C Apon

Flere av frisbeemålene ligger også i umiddelbar nærhet til Refsvatnet, og normalt er det en 50 meters grense i LNF områder for etablering av tekniske inngrep. I søknaden står det at frisbeegolf baner generelt trenger små inngrep i naturen, men inngrep blir det med både klopper og teepad´er som vil dominere i området, poengterer Tjensvold.

  • Naturvernforbundet i Strand mener at med disse nye planene i tillegg til de inngrep som allerede er i området, vil hele scenarioet med natur, vann og fjell bli urbanisert slik at verdien på hele området blir mindre med hensyn på hva tilreisende ønsker å oppleve.

Det vil for framtiden lønne seg å holde på mest mulig natur. Disse nye planene representerer nye beslag og endringer av areal og vil gå ut over naturmangfoldet, noe som verken vi eller resten av verden har råd til, avslutter Tjensvold.