Nedgang i arbeidsledigheten holder frem

– I flere uker har vi sett at arbeidsledigheten går nedover i Rogaland. Den siste måneden har tallet arbeidssøkere vært redusert med over 5 000, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Ved utgangen av mai er 30 267 personer registrert som arbeidssøkere i Rogaland. Det er over 1 300 færre enn når NAV sist offentliggjorde arbeidsmarkedstallene 19. mai. Av disse er 15 833 personer helt uten arbeid. Det utgjør 6,2 prosent av arbeidsstyrken, og er en nedgang på 0,6 prosentpoeng siden 19. mai. 13 607 personer melder til NAV at de jobber litt. Andelen delvis uten arbeid holder seg stabil på 5,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Pilene peker riktig vei for arbeidsmarkedet i Rogaland nå når samfunnet åpner opp. Likevel er det en stor andel som fremdeles ikke er tilbake i jobb. Mange virksomheter har fremdeles en lang vei å gå før de nærmer seg normal aktivitet. Samtidig vet vi at det er stor usikkerhet i mange bransjer. Noen virksomheter er fremdeles pålagt å holde stengt, for eksempel treningssenter, sier Haftorsen.

Synkende også i Ryfylke

I Strand kommune har arbeidsledigheten også sunket som store deler av Rogaland. I uke 20 var andelen helt ledige i Strand på 5,4% og har nå blitt redusert ytterligere til 4,7% ved utgangen av mai. 315 personer er nå helt arbeidsledige i Strand og til sammenligning var det 175 arbeidsledige ved utgangen av februar i år. Andelen delvis ledige har i motsetning hatt en veldig svak nedgang og er nå på 5,0% mot 5,1% i uke 20. Antallet personer som er delvis arbeidsledige er på 334 personer ved utgangen av mai.

I Hjelmeland kommune er også pilene på vei ned. Andelen helt arbeidsledige har gått ned fra 3,8% til 3,7% ved utgangen av mai. Mens andelen delvis ledige har steget litt mot slutten av mai til totalt 2,9% mot 2,5% for bare to uker siden.

Sola har høyest andel helt uten arbeid

Sola er kommunen i Rogaland med høyest andel helt uten arbeid med 7,4 prosent. Det er 1,2 prosent høyere enn fylkesgjennomsnittet på 6,2 prosent. Haugesund har 7,1 prosent helt uten arbeid, mens i Stavanger er andelen på 7,0 prosent. Bak Stavanger ligger Sandnes med 6,6 prosent helt ledige. Det samme har Egersund.

– Fremdeles er det reiseliv og transport som er hardest rammet av høy arbeidsledighet på grunn av koronapandemien. Over 2 700 av de som er helt uten arbeid jobbet sist i denne bransjen. Bygg- og anlegg, butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og serviceyrke og annet arbeid er de andre yrkesgruppene som er kraftigst rammet, sier direktøren i NAV.

Ungdommen hardest rammet

Den økte arbeidsledigheten siden mars har gått hardest utover ungdom, særlig i alderen 20 til 29 år. 9,0 prosent av ungdom i alderen 20 til 24 år er helt uten arbeid ved utgangen av mai, mens 8,2 prosent av de mellom 25 til 29 år er helt uten arbeid.

– Det er bekymringsfullt at så mange ungdommer nå står uten jobb i Rogaland. Men det gir og en god anledning til å vurdere sine egne muligheter. For mange kan utdanning og studier være et godt alternativ nå. I NAV er vi opptatt av å synliggjøre hvilke muligheter som finnes, sier Haftorsen.

Arbeidsmarknaden i Rogaland. Mai 2020

Nøkkeltall mai 2020
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 15 833 (6,2%)
Arbeidsretta tiltak 827 (0,3%)
Bruttoarbeidsløyse** 16 660 (6,5%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 4 521
Langtids-arbeidssøkjarar (26 veker eller meir) 3 216
Delvis arbeidslause 13 607
Utlyste stillingar 2 071