Nedgang i befolkningen i Strand

I dag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå befolkningstatistikken for tredje kvartal.

I Strand kommune er det en nedgang på -17 totalt i befolkningen til 12.778 mot 12.795 i andre kvartal.

Netto innflytting er i tredje kvartal -40 som betyr at utflyttingen er større en innflyttingen. Totalt i 2019 er nå netto innflytting på svake +5 innbyggere. Befolkningsveksten er allikevel på +58 godt hjulpet av et over gjennomsnittet høyt fødselsoverskudd.

Med hjelp fra fødselsoverskuddet i tredje kvartal på +23 blir det ikke fullt så mørke tall. I tredje kvartal ble det født 10 flere en andre kvartal som bidrar til en lavere befolkningsnedgang. Dette er det høyeste fødselsoverskuddet siden andre kvartal i 2018, da var fødselsoverskuddet på hele +34. Snittet pr kvartal fra 1.2018 til 3.2019 er på +17,86.

I Rogaland er folkeveksten totalt sett på 1039 for de 26 kommunene, som gir et snitt på 39,85 pr kommune. Netto innflytting i Rogaland er på 243 totalt, noe som gir et snitt på 9,35 pr kommmune. Kun 4 av 26 kommuner har over snittet i netto innflytting. Snittet bærer preg av god hjelp fra Stavanger (574), Sandnes (111) og Sola (58). Kun 2 kommuner i Rogaland har høyere netto innflytning en Strand (-40), dette er Egersund (-56) og Karmøy (-167).

Sammenlignet med nabokommunene til Strand kommer nest dårligst ut. Det er bare Hjelmeland som har lavere folkevekst med sine -21 for tredje kvartal. Folkeveksten i Forsand, Suldal og Sauda er henholdsvis -14, -7 og +10. Strand har allikevel størst svikt i netto innflytting i Ryfylke med -40 som et resultat av at 152 personer flyttet ut av kommunen og bare 112 flyttet inn i tredje kvartal.

Ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes, er overbevist om at dette er et resultat av usikkerheten rundt takstnivået i Ryfast. Selv har hun hørt om folk som har vurdert og flytte men at disse nå avventer takstnivået som kan bli utslagsgivende.

Legg igjen en kommentar