Nedgang i befolkningen i Strand

I dag offentliggjorde Statistisk Sentralbyrå befolkningstatistikken for tredje kvartal.

I Strand kommune er det en nedgang på -17 totalt i befolkningen til 12.778 mot 12.795 i andre kvartal.

Netto innflytting er i tredje kvartal -40 som betyr at utflyttingen er større en innflyttingen. Totalt i 2019 er nå netto innflytting på svake +5 innbyggere. Befolkningsveksten er allikevel på +58 godt hjulpet av et over gjennomsnittet høyt fødselsoverskudd.

Med hjelp fra fødselsoverskuddet i tredje kvartal på +23 blir det ikke fullt så mørke tall. I tredje kvartal ble det født 10 flere en andre kvartal som bidrar til en lavere befolkningsnedgang. Dette er det høyeste fødselsoverskuddet siden andre kvartal i 2018, da var fødselsoverskuddet på hele +34. Snittet pr kvartal fra 1.2018 til 3.2019 er på +17,86.

I Rogaland er folkeveksten totalt sett på 1039 for de 26 kommunene, som gir et snitt på 39,85 pr kommune. Netto innflytting i Rogaland er på 243 totalt, noe som gir et snitt på 9,35 pr kommmune. Kun 4 av 26 kommuner har over snittet i netto innflytting. Snittet bærer preg av god hjelp fra Stavanger (574), Sandnes (111) og Sola (58). Kun 2 kommuner i Rogaland har høyere netto innflytning en Strand (-40), dette er Egersund (-56) og Karmøy (-167).

Sammenlignet med nabokommunene til Strand kommer nest dårligst ut. Det er bare Hjelmeland som har lavere folkevekst med sine -21 for tredje kvartal. Folkeveksten i Forsand, Suldal og Sauda er henholdsvis -14, -7 og +10. Strand har allikevel størst svikt i netto innflytting i Ryfylke med -40 som et resultat av at 152 personer flyttet ut av kommunen og bare 112 flyttet inn i tredje kvartal.

Ordfører i Strand, Irene Heng Lauvsnes, er overbevist om at dette er et resultat av usikkerheten rundt takstnivået i Ryfast. Selv har hun hørt om folk som har vurdert og flytte men at disse nå avventer takstnivået som kan bli utslagsgivende.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar