Nedgang i nyregistrerte foretak forrige uke

I forrige uke ble det registrert fem nye foretak fra Ytre Ryfylke i Brønnøysundregistrene. Dette er en nedgang fra 12 nyregistrerte i samme uke i fjor.

Alle de registrerte foretakene er fra Strand.

– Finetech Farmers AS (forvaltning av eierinteresser og det som måtte stå i den forbindelse)

– Pinkdesign Brit Karin Stein (salg av egendesignet interiørartikler)

– Ryflis AS (maler og murertjenester og det som naturlig hører til)

– Sande Dalatun Invest AS (investeringer)

– Stigr Invest AS (investeringer).

Frank Ellingsen fra Strand er slettet og fra Hjelmeland er Sensor AS meldt oppløst