Nedgang i permitteringer fra bedrifter i Rogaland

I uke 15 mottok NAV Rogaland 763 varsler om permitteringer fra bedrifter i Rogaland. 716 av varslene kom fra bedrifter i sør for Boknafjorden, mens 47 kom fra Nord-Rogaland. Siden uke 11 har NAV Rogaland mottatt totalt 34 844 varsler om permitteringer i Rogaland. Flest kom i uke 12 med 21 007 varsler. Det er bedrifter som må permittere 10 eller flere ansatte som har varslingsplikt til NAV ved nedbemanningsprosesser.

– Nedgangen i antall varsler i uke 15 er betydelig sammenlignet med uke 12 og 13. Det er vanskelig å si om trenden vil fortsette, ettersom det var påskefri for mange bedrifter i forrige uke, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Arbeidsmarkedet i Rogaland er i en alvorlig situasjon hvor mange virksomheter opplever stor usikkerhet som følge av koronaviruset og den delvise nedstengningen av samfunnet. De aller fleste varslene omhandler permitteringer og ikke oppsigelser. Det betyr at bedriftene har tro på at situasjonen vil være midlertidig, sier Haftorsen.

Rogaland. Innmeldte varsler om driftsinnkrenkninger (10 eller flere berørte). Uke 11 – uke 15. 2020

Periode

Antall varsler om permitteringer

Antall varsler om oppsigelser

Antall varsler totalt

Uke 11

1 086

19

1 105

Uke 12

21 007

0

21 007

Uke 13

8 731

72

8 803

Uke 14

3 257

28

3 285

Uke 15

763

0

763

Totalt uke 11 – 15

34 844

119

34 963

Legg igjen en kommentar