Nedgangen i trafikken i Ryfylketunnelen mandag er ingen krise

Ryfylketunnelen fra Hundvåg. Foto: iRyfylke

Mandag var første dag med bompengeinnkreving i Ryfastprosjektet siden åpningen av Ryfylketunnelen 30.desember 2019 og senere Hundvågtunnelen i april 2020. Trafikken sank 27% mandag noe som kan betegnes som forventet tatt i betraktning økningen i trafikken uken før og det faktum at bompengeinnkrevingen er startet.

Det var mandag ventet stor spenning til trafikktallene i Ryfastprosjektet og spesielt Ryfylketunnelen ettersom bompengeinnkrevingen startet opp etter 13 måneder med gratis passeringer. At koronasituasjonen også er som den er for tiden var også en faktor som med all sannsynlighet ville spille en rolle i trafikktallene.

Trafikktall på steroider før bompengeinnkrevingen

I uke 4 steg trafikken med kraftige og med hele 21,47% mot uken før. Trafikktallene i forrige uke var dermed på høyde med første uken i oktober i fjor. For de som har fulgt med på trafikktallene uke for uke, så er det her opplyst om synkende trafikktall etter sommeren. Trafikktallene nådde sitt bunnivå etter koronapandemien i første uken av 2021.

Etter bunnivået i uke 1 steg trafikktallene gradvis uke for uke før den i uke 4 fikk et kraftig byks på hele 21,47%. Den ukentlige trafikken tikket da inn på 48338 passeringer og et gjennomsnitt på 6905 hver dag.

Dersom trafikken i uke 5 synker med 16% vil derfor trafikktallene allikevel være på nivå med trafikktallene i uke 3, som kan sies å være mer reelle enn siste uken med gratispasseringer. Med en reduksjon på 27% mandag 1.feb sammenlignet med mandag 25.jan kan ikke sies å være en stor krise.

Ingen indikasjoner på krisetellinger med det første

Dersom trafikken i uke 5 synker med opp mot 30% sammenlignet med uken før, er det grunn til bekymring. Da vil ÅDT ligge på 5000 noe som er tett opp mot Statens vegvesens prognoser dersom det skal være sunn økonomi i prosjektet.

Det er absolutt ingen grunn til å tro at trafikken vil synke med drøyt 13000 passeringer fra forrige uke. Men med 27% reduksjon mandag alene kan det tyde på at realiteten kan være noe annet.

Dette kan kanskje takkes koronapandemien og det faktum at flere på tross av den økonomiske belastningen valgte å kjøre bil til jobb. Hvordan dette endres i tiden fremover er det nok mange som følger med på.