Nedleggelse av Tau helsestasjon i april

I oktober i fjor ble det kjent at kommuneadministrasjonen ønsker å legge ned helsestasjonen på Tau og flytte disse tjenestene til et større faglig tilbud på Jørpeland. I kommende levekårsutvalg 4.feb skal lokalpolitikerne ta stilling til rådmannens innstilling om å stenge Tau helsestasjon permanent fra 1. april 2020.

I saksfremstillingen går det frem at det de senere årene vært store endringer på Tau helsesenter. Først flyttet Tau legesenter ut av bygget og deretter SFO inn i de samme lokalene i forbindelse med bygging av ny skole på Tau. Helsesykepleierne i skolehelsetjenesten var tidligere stasjonert på helsestasjonen, men disse er nå lokalisert på de ulike skolene. På Tau skole (Superparken) er det 2 kontorer og venterom til helsesykepleier og skolelege. Alle kontrollene tilknyttet elevene på Tau skole blir nå utført på skolen. Også på Tau ungdomsskole, Tryggheim Strand og Strand videregående skole har helsesykepleier kontor til oppfølging av elevene. Dette er i henhold til nasjonale føringer og faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten som fremholder viktigheten av tilstedeværelsen på skolen og at undersøkelsene både av helsesykepleier og lege skal utføres på skolen.

Faglige nasjonale retningslinjer for skolehelsetjenesten har medført at skolehelsesykepleier og skolelege har kontor og gjennomfører kontroller ved skolene. Det innebærer at helsestasjonen for småbarn på Tau flere dager i uken er bemannet med kun en ansatt. Dette anses ikke forsvarlig og rådmannen vurderer at helsestasjonen for småbarn bør flyttes fra Tau til Jørpeland. Dette vil ivareta sikkerhet for personale og brukere, styrke den faglige utviklingen og samlet sett gi bedre tjenester for barn og foresatte, heter det i saksfremstillingen.

Rådmannens forslag til vedtak:
Helsestasjonstjenesten for småbarn på Tau flytter til Jørpeland fra 1. april 2020

Les hele saksfremstillingen her!

Legg igjen en kommentar