Nedlegging av helsestasjonstilbudet på Tau – Interpellasjon fra Senterpartiet

Alle helsekontroller til barn mellom 0-5 år vil foretas på Jørpeland helsestasjon fra 1 november 2019 og Tau helsestasjon stenger.

På kommunens hjemmeside begrunnes nedleggelsen slik:
Endringene i skolehelsetjenesten med konsultasjonene på skolene medfører at det vil være få ansatte igjen på helsestasjonen. Enkelte dager vil ansatte være helt alene på helsestasjonen, noe som kan føre til uheldige situasjoner, som reaksjoner ved vaksinasjon og trusler fra brukere. I tillegg vil det være en svært sårbar situasjon i forbindelse med sykdom og annet fravær som møter, kurs, hjemmebesøk o.l, hvor brukerne vil da møte stengte dører. Pr dags dato er Tau helsestasjon stengt hver fredag. Ved for eksempel vaksinering på skolene går man to stk. for å sikre seg dersom det skulle skje en uheldig situasjon, på helsestasjonen er man alene med barn og foreldre og har ikke annet helsepersonell som kan bistå.

På Jørpeland helsestasjon er det et større faglig miljø med 2,2 årsverk helsesykepleier i helsestasjonstjenesten, 0,5 årsverk merkantilt, 2 årsverk jordmor,1 årsverk fysioterapeut, 1 årsverk i flyktninghelsetjenesten, forebyggende avdeling og kommunepsykolog. De ansatte kan drøfte saker med kollegaer og få råd og veiledning, noe som gir en bedre tjeneste for brukerne. Ved fravær har man flere som kan bistå og brukerne vil kunne ha tilbud hver ukedag.

Det har de senere årene vært store endringer på Tau helsesenter. Først flyttet Tau legesenter ut av bygget og deretter SFO inn i de samme lokalene i forbindelse med bygging av ny skole på Tau. Det politiske vedtaket om bygging av superparken og svømmehall på Tau innebærer rivning av Tau helsesenter. Det er videre ikke sagt noe om plassering av tjenestene etter rivningen.

I en interpellasjon til kommende kommunestyre 15.okt går gruppeleder i Strand Senterparti, Alf Henning Heggheim hardt ut mot administrasjonen.

Interpellasjonen i sin helhet:
Senterpartiet er kjent med at rådmannen har besluttet at alle helsekontroller til barn mellom 0-5 år vil foretas på Jørpeland helsestasjon fra 1 november 2019, og at Tau helsestasjon stenger. Dette blir også informert om på kommunens hjemmeside 01.10. I den forbindelse får vi reaksjoner fra innbyggerne.

Senterpartiet er ikke enig i at helsestasjonstilbudet på Tau skal legges ned og flyttes til Jørpeland. Men, det vi reagerer ganske kraftig på er fremgangsmåten. Det er et politisk ansvar å bestemme kommunens tjenestetilbud. Når viktige tjenestetilbud for våre innbyggere skal endres eller legges ned, skal det være en politisk beslutning – og ikke administrativ. Senterpartiet ber derfor ordfører ta initiativ til å få fremlagt en sak til politisk behandling når det gjelder fremtidig tilbud for helsestasjonen på Tau.

Rådmannen begrunner dette med at endringene i skolehelsetjenesten med konsultasjonene på skolene medfører at det vil være få ansatte igjen på helsestasjonen med de konsekvenser det vil kunne medføre. Videre er begrunnelsen at det ved Jørpeland helsestasjon er et større faglig miljø, noe som gir en bedre tjeneste for brukerne. Igjen, det er en politisk beslutning å foretar vesentlige endringer i tjenestetilbudet – ikke en administrativ.

Senterpartiet er kjent med at det de senere årene har vært store endringer på Tau helsesenter. Tau legesenter flyttet ut av bygget og deretter SFO inn i de samme lokalene i forbindelse med bygging av ny skole på Tau. Videre innebærer det politiske vedtaket om bygging av Superparken og svømmehall på Tau rivning av Tau helsesenter.

Rådmannen er i forhandlinger med Tau legesenter i forbindelsen med saken om fastlegeordningen. Senterpartiet mener det blant annet kan vurderes samlokalisering med Tau legesenter.

Spørsmål til ordfører:
1. Har ordfører vært involvert i den administrative beslutningen om å legge ned helsestasjonstilbudet på Tau?
2. Vil ordfører ta initiativ til å få fremlagt en sak om fremtidig helsestasjonstilbud på Tau til snarlig politisk behandling?

One Comment

Legg igjen en kommentar