Nesvik ferjekai var stengt for anløp – tilbake i normal drift

Vegtrafikksentralen melder at det i ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik er redusert rute.

Ferjekaien på Nesvik er stengt, på grunn av problemer med fergekaien og det er derfor ikke anløp. Ferjen mellom Skipavik og Hjelmeland går som normalt.

Anløp av Nesvik ferjekai er startet igjen, men det må påregnes forsinkelser skriver Vegtrafikksentralen kl 10.53