Nok et personvernbrudd avdekket i Strand kommune

Siden tidlig høst når personvernbruddet rundt Chromebook i første og andre klasse i Strandaskolen ble avdekket, har det skjedd flere avvik i kommunen.

I forbindelse med redegjørelsen til Datatilsynet i saken om Chromebook, vedgår kommunen at de nok ikke hadde full oversikt over det store omfanget og personvernkonsekvensene ble ikke vurdert som så høye eller i så stort omfang at det ble utført en DPIA (Data Protection Impact Assessment / vurdering av personvernkonsekvenser)

I senere tid er det også avdekket det som blir betegnet som «personopplysninger på avveie» i kommunen.

Ved to tilfeller i slutten av oktober havnet personopplysninger på avveie i henholdsvis en institusjon og en skole i kommunen.

Vi har tidligere snakket med kvalitetssjef i Strand kommune, Terje Ersland, som da opplyste om at kommunen i snitt siden 01.01.2018 har sendt ut 1600 dokumenter månedlig fra sak/arkivsystemet.

Nok et personvernbrudd
Også nå i begynnelsen av november ble nok et personvernbrudd avdekket. Denne gang gjaldt det dokumenter som var fremlagt til politisk behandling som inneholdt taushetsbelagte opplysninger. Dokumentene skulle ha blitt sladdet før de ble lagt til i saksdokumentene til behandling. Dokumentene lå offentlig i fem dager på kommunens nettside.

I avviksmeldingen fremgår det at årsaken til at dokumentene ikke ble sladdet før de ble lagt ut offentlig kan ha vært tidspress.

I såfall er det veldig kritikkverdig av ledelsen i administrasjonen at arbeidsmengden til tider er såpass stor at det kan gå på bekostning av brudd på personopplysningsloven.

Legg igjen en kommentar