Nordmenn utfører ulovlig el-arbeid

En ny undersøkelse gjennomført blant norske boligeiere, viser at 1 av 10 menn det siste året har skiftet stikkontakter selv. – Feilmontering øker risikoen for brann, advarer forsikringsselskap.

I en undersøkelse gjennomført av Norstat for forsikringsselskapet Codan, opplyser ti prosent av norske menn at de på egen hånd har skiftet stikkontakter hjemme det siste året.

Når hjemmet trenger utbedringer, er det fort gjort å bli overivrig – i hvert fall hvis du er fingernem. Reglene som bestemmer hva du har lov å gjøre selv, er krystallklare: Bytting av stikkontakter skal overlates til fagfolk.

– Du kan gjøre mye selv, men det er klare regler for hva du skal overlate til fagfolk. Blir det skade eller brann i noe du selv har installert, risikerer du redusert forsikringsoppgjør, opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Greit å bytte deksel

På nettsiden Sikkerhverdag.no informerer direktoratet om hva du har lov til å gjøre selv, og hva du må overlate til elektrikere. Her fremgår det blant annet at du har lov til å skifte deksel på brytere, koblingsbokser og stikkontakter.

– Det er forskjell på dekselet og hele stikkontakten, men ikke alle kjenner til at disse omfattes av forskjellige regler: Mens du kan bytte dekselet på stikkontakten selv, kan du ikke skifte hele stikkontakten på egen hånd, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan forsikring.

Det er først og fremst menn som bryter reglene ved å bytte stikkontakter selv. Mens ti prosent av norske menn oppgir å ha gjort dette de siste 12 månedene, er tilsvarende tall for norske kvinner fire prosent.

Kobler til varmekabler

Én prosent av mennene i undersøkelsen oppgir også å ha koblet varmekabler til det elektriske anlegget det siste året.

– Én prosent kan høres lite ut, men en slik praksis innebærer at flere norske hjem har ulovlig monterte varmekabler, poengterer Richvoldsen.

DSB opplyser at mange tror de kan spare penger på å legge varmekablene selv, for deretter å be en elektriker om å koble det til det elektriske anlegget i huset.

– Ikke-faglærte har verken lov å legge, montere eller koble til fastmonterte varmekabler. Det er bare fagfolk som kan gjøre dette, presiserer direktoratet.

De legger til at arbeid som ikke er fagmessig utført, kan føre til varmegang som igjen leder til brann. I så fall risikerer forsikringstakeren å ikke få dekket skadene.