Norsk Folkehjelp Strand og Forsand med nok et rekordår

Året 2019 ble nok et rekordår når det gjelder aksjoner for lokallaget, Norsk Folkehjelp Strand og Forsand (NFSF). Totalt 62 ganger ble lokallaget kalt ut for å bistå helse eller politi i 2019.

Dette gir et gjennomsnitt på 1,2 alarmer pr.uke for de frivillige mannskapene. Totalt er det loggført 1415 timer frivillig innsats under aksjonene og dette kommer på toppen av alle utallige timer de i tillegg bruker på trening, kurs, øvelser og dugnad for å skaffe penger til drift av laget. I et facebookinnlegg rettes det en stor takk for innsatsen til de frivillige – Dere utgjør en forskjell, skriver lokallaget!

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

NFSF forventer og er forberedt på fortsatt økning i oppdrag. Stadig flere beveger seg utendørs i den flotte naturen. Dette blir det skader og leiteaksjoner av. NFSF bemerker at nå når Ryfasttunnelen er åpnet vil det derfor helt sikkert bli mer aktuellt for deres kollegaer på bysiden å ta turen innover for å hjelpe. De legger heller ingen hundring for at de kan yte bistand til sine kollegaer på andre siden også.

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

I facebookinnlegget presiseres det at familie, venner og arbeidsgivere er en viktig del av beredskapen. Familie og venner som stiller opp på hjemmefronten når de rykker ut, eller arbeidsgivere som gir de fri med lønn når alarmen går. En stor takk rettes også fra lokallaget til disse viktige støttespillerne.

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand
Foto: Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Tekst og bilder gjengitt med tillatelse fra Norsk Folkehjelp Strand og Forsand

Legg igjen en kommentar