Norwegian Experience har planer om flytende badstue på Revsvatnet

Foto: Marinbastun.se

I slutten av januar sendte Eivind Flood i Norwegian Experience en henvendelse til Strand kommune vedrørende utsetting av en flytende badstue på Revsvatnet.

I korrespondansen henviser Flood til en brosjyre fra det svenske selskapet Nordic Marine Sauna. Dette selskapet leverer utallige størrelser av flytende badstuer i all slags fasonger.

Positivt svar fra kommunen
I et svarbrev fra Strand kommune skriver Sven Norland, virksomhetsleder for plan og forvaltning, at en flåte med badstue er i utgangspunktet en flytende flyttbar konstruksjon som ikke er underlagt søknad og behandling etter plan og bygningsloven.

Norland understreker at dersom flåten blir ankret opp permanent nært opp til land, tilnærmet som en «flytebrygge» vil en kunne anse flåten som et tiltak som vil kunne kreve en søknad og tillatelse etter plan og bygningsloven.

Avslutningsvis skriver Norland i brevet at lov om motorferdsel i utmark gjelder for Revsvatnet. Det betyr at det ikke er tillatt med motor på flåten / båten. Skal en ha motor på flåten / båten må kommunen gi egen tillatelse, jf. § 6 i Lov om motorferdsel i utmark.

Det har nok en gang ikke lyktes iRyfylke å få en kommentar fra Eyvind Flood i Norwegian Experience AS.

Legg igjen en kommentar