Ny pendlerforening – Senterpartiet har tatt første steg, nå må de andre partiene også følge opp

Torsdag fulgte Senterpartiets Alf Henning Heggheim opp, det han sa for litt over en uke siden.

I artikkelen Meninger – Strand Pendlerforening bør bestå oppfordrer Heggheim partikollegaene til å være med å ta initiativ til i fellesskap å invitere pendlerne til et åpent møte, med mål om å få på plass en ny pendlerforening.

Torsdag sendte Heggheim mail til alle gruppelederne i Strand kommune hvor han spør om de i fellesskap – alle partiene skal invitere pendlerne til et åpent møte, med mål om å få på plass en ny pendlerforening.

Les e-post her:

Til gruppelederne,

Med åpningen av Ryfast 30.12.2019 ble Strand Pendlerforening formelt lagt ned. Senterpartiet mener at Pendlerforeningen absolutt ikke er overflødig selv om Ryfast nå er åpnet. Snarere tvert i mot. Også medieoppslag i senere tid viser det. Både busstilbudet gjennom Ryfast, bompenge takstene og hurtigbåttilbudet vil nok bli satt på prøve i årene som kommer. Derfor er det fortsatt behov for en sterk og tydelig pendlerforening som kan representere og tale pendlernes sak.

En aktiv pendlerforening vil også være til støtte for oss som lokalpolitikere når vi skal vurdere og ta stilling til saker knyttet til kollektivtilbud og bompengetakster. Spørsmålet er om vi i fellesskap – alle partiene skal invitere pendlerne til et åpent møte, med mål om å få på plass en ny pendlerforening? Det er viktig at en ny pendlerforening blir drevet av pendlerne og for pendlerne, uten politisk forankring. Men som lokalpolitikere kan vi bidra som døråpner til å få på plass en ny pendlerforening.

I forkant av et åpent møte tror vi det kan være nyttig at vi «kartlegger» og spør noen aktuelle personer fra Jørpeland og Tau, bilpendere, busspendlere til Nord Jæren og brukere av busstilbudet Tau-Jørpeland slik at vi får et representativt interimstyre som kan ta dette videre.

Foreslår at vi finner litt tid under temamøte 22.01 til å diskutere dette nærmere.

Hilsen,
Alf Henning Heggheim
Gruppeleder Senterpartiet
Tlf. 482 78 857

Legg igjen en kommentar