Ny virusvariant oppdaget i Storbritannia – viktig at karantenereglene følges

Storbritannia har varslet WHO og EU-landene om en ny variant av SARS-CoV-2 som har spredd seg i Sørøst-England. Norske helsemyndigheter vurderer ytterligere innstramminger for å unngå at virusvarianten sprer seg i Norge og anmoder om at reisende tester seg.

Det er angitt at denne virusvarianten kan være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige virusvarianten. England innfører derfor ekstra strenge restriksjoner i områdene der viruset er oppdaget. Viruset ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene etterlever karantenereglene. Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, sier Bent Høie, helse – og omsorgsminister.

– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og som nå sitter i karantene, tester seg, sier Høie

Denne varianten er også påvist i prøver fra 9 personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Varianten er så langt ikke oppdaget i Norge. Folkehelseinstituttet følger situasjonen tett.

Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å styrke informasjonen om karantenereglene til de som kommer reisende fra Storbritannia, og alle som er ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene, blant annet med sms-varsling. Helsedirektoratet skal også vurdere om personer som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene og de som ankommer fremover, skal tilbys PCR-test etter ankomst. I tillegg skal Helsedirektoratet vurdere innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.