Nye målinger – Fantastiske forhold for å nyte islagte vann

Perioden med minusgrader har dratt langt ut over forventet, dette betyr også at de islagte vannene har frosset over lengre tid.

Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har nok en gang vært ute å målt vann i kommunen. Sjekk målingene lengre nede.

I følge målingene er er det målt sikker tykkelse på samtlige vann som Nordvatnet, Åsvatnet, Nordvatnet, Moslivatnet, Heiatjørna, Stemtjørna m.fl.

Det er Norsk Folkehjelp Strand og Forsand som har utført målingene og informasjonen er videreformidlet på Strand kommunes hjemmeside.

Ismålinger

Dato: Sted: Måling: Merknad:
05.02.2021 Vostervatnet, Tau 10-25cm UTRYGG IS flere plasser. Ferdsel anbefales ikke
05.02.2021 Nordvatnet, Tau 25-30cm Stålis av god kvalitet, løst snølag som lett lar seg fjerne.
08.01.2021 Strandalivatnet, Tau 13cm
05.02.2021 Nordlandsvatnet, Heia 25-30cm
05.02.2021 Åsvatnet, Heia 25-30cm
05.02.2021 Moslivatnet, Jøssang 30-35 cm
05.02.2021 Heiatjørna, Botsheia 25cm
05.02.2021 Stemtjørna, Botsheia 30cm
10.01.2021 Liarvatnet 13cm Innerste del av vannet ikke over minimumskrav

05.02.21 Vostervatnet – Har mye dårlig is og selv om det flere plasser måles over minimumsverdi så er det IKKE anbefalt med ferdsel her. 

05.02.21 Nordvatnet – Har god is og her kan en med enkle grep fått fjernet noe snø og laget ypperlige forhold for isaktiviteter.

Interaktivt kart: