Nye passeringstall i Ryfylketunnelen

Statens Vegvesen har endelig fått den midlertidige trafikktelleren mot Stavanger opp og gå. Dette har gitt oss litt bedre innsikt i trafikkmønsteret til og fra Strandalandet.

Tidligere har vi antatt at trafikken til Stavanger har vært tilsvarende som til Solbakk. Dette da det kun har vært trafikktelleren mot Solbakk som har vært operativ frem til i går morges.

iRyfylke har vært i kontakt med Statens Vegvesen, Transport og Samfunn som har opplyst om at trafikktellerne på Solbakk som teller trafikk til og fra Strand vil bli operative snarlig. Vi venter på klarsignal fra prosjektet om at strøm / nettverkstilkobling er klart før vi kan montere / starte opp registreringsutstyr, sier Oddvar Bjønnum i SVV.

De nye tallene gir er bedre innblikk i trafikken, men støtter opp om at trafikken har vært noenlunde tilsvarende, med unntak av utfartsdagene fredag og søndag. Fredag 6. januar ble det registrert 3164 kjøretøy mot Stavanger, mens det var nesten 500 flere kjøretøy mot Solbakk samme dag. Det samme gjelder for søndag, da kjørte 4081 kjøretøy mot Solbakk mens det var nesten 700 flere som kjørte mot Stavanger. Dette viser tydelig at det var flere som reiste på hytten selv på første helgen i det nye året.

Lørdag 4. januar var trafikktallene høye, og godt over det dobbelte av de siste prognosene til Vegdirektoratet. Denne lørdagen reiste 4310 kjøretøy under fjorden til Solbakk og 4354 kjørte til Stavanger.

Trenden viser at trafikken er avtakende når alle nå er tilbake på jobb. Trafikktallene for i går viser at trafikken er avtakende, med litt under 2000 kjøretøy færre i forholdt til lørdag og søndag. Hvor mye denne trafikken vil avta ytterligere når bompengeinnkrevingen starter er usikkert, men det er en god del og gå på enda i forhold til Vegdirektoratets siste prognose på 3200 ÅDT. Denne prognose gjelder for øvrig for hele tunnelen, altså både tallene mot Solbakk og Stavanger sammenlagt. Eksempelvis gårsdagens trafikktall gir en samlet ÅDT for tunnelen på 5285.

Det er enda mye usikkerhet. Vil trafikktallene holdes stabile i årene fremover? Vil de stige vært år?

Holder det med trafikktall mellom 3200 og 4200 som er de prognosene Vegdirektoratet har lagt til grunn i utregningen av bompengetakstene?

Mange spørsmål vil stå ubesvart en god stund fremover. Når Hundvågtunnelen åpner og bompengeinnkrevingen starter vil vi få en pekepinne på hvilke trafikktall vi kan forvente. De fleste ønsker uten tvil at bompengenivået forblir så lavt som overhode mulig.

Passeringer (mot Stavanger/mot Solbakk)

Fredag 3.jan – 3164 / 3631
Lørdag 4.jan – 4354 / 4310
Søndag 5.jan – 4777 / 4081
Mandag 6.jan – 2671 / 2614

Legg igjen en kommentar