Nye reviderte anbefalinger for påsken

Her er regjeringens anbefalinger for hvordan påskeferien kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Generelt

• Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19.

Sosialt

• Hold to meters avstand til andre, både innendørs og utendørs.

• Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

• Du bør unngå besøk av mer enn 2 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted.

• Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner.

• Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand.

Reiser

• Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge.

• Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med husstanden din, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre.

• Bruk munnbind i butikker

• Kun én i familien handler

• Handle på tidspunkter da ikke alle andre handler

• Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no.

• Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme.

• Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte.

• Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem.

• Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles.

• Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning.

• Dersom ubetjente turisthytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig.

• Dersom turisthytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt.

• Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. 

• Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene.

Gudstjenester og andre markeringer

• Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Det anbefales å utsette alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde til etter 12. april.