Nye utbyggingsplaner i Jørpelandsvågen

I kommende forvaltningsutvalg får politikerne fremlagt et forslag til detaljregulering i områdeplanen for Jørpeland sentrum. Det er JoB Arkitekter AS som legger fram forslaget på vegne av grunneiere / utbyggere representert ved Vågalia utbygging AS.

Planområdet ligger sentrumsnært i Vågalia på Jørpeland, nedenfor Jonsokberget, ned til Dir.Sæthers gate. Målet med planen er å tilføre byen moderne og lettstelte boliger av høy kvalitet, samt noe kontor/forretning langs Dir. Sæthers gate.

Illustrasjon: JoB Arkitekter

Planen legger til rette for en utbygging av 69 boliger hvorav 54 er fordelt på 3 boligblokker i felt BB1 og ca. 15 boliger i felt BB2. Innenfor felt f_BLK legges det også til rette for tjenesteyting / bussholdeplass med mulige servicetilbud.

Plankart: JoB Arkitekter

Et viktig grep i planforslaget er også etablering av en universelt utformet gang- og sykkelvei mellom nytt boligområde og Jonsokberget, til sentrum. Beboerne/brukerne av Jonsokberget vil også kunne benytte denne gangveien.

Planområdet ligger sentrumsnært i Vågalia på Jørpeland i Strand kommune. Et hovedgrep i planen er å etablere en ny gangvei i skråningen mellom sentrumsplanens felt B9 og Jonsokberget. Gangveien vil gi kort og universelt utformet adkomst til sentrum for beboerne i prosjektet, og vil gi mulighet for at også beboerne i Bo- og servicesenteret kan benytte seg av denne.

Illustrasjon: JoB Arkitekter

Boligene ligger sørvestvendt med fantastiske sol- og utsiktsforhold. Plasseringen av tomta er meget sentral med tanke på kollektivtilbud og gangavstand til Jørpeland sentrum. Det er flotte rekreasjonsområder like i nærheten og kort vei til Jørpelandsheiene. Beliggenheten nær sjøen er en kvalitet i seg selv. De private uteplassene er romslige og flere av leilighetene har mer enn en terrasse. Jørpeland er «landlig», men har likevel et godt utvalg av butikker og fritidstilbud. Men Ryfast tunellen på plass er avstanden til Stavanger kortet ned med 30 minutter og gir full reise fleksibilitet både for pendlere og de som ønsker å benytte kultur-, service- og handels tilbudene i Stavangerregionen.

Alle boligene har solrike uteplasser mot sørvest. Solstudier viser at ved vårjevndøgn (21.mars) kl. 15 har alle boliger på tomten sol på sine terrasser. Det samme gjelder for 21.juni kl. 18. Studiet viser samtidig at ingen nabobebyggelse eller nabotomter blir berørt av skygge på ovennevnte tidspunkt. Felles ute oppholdsareal har meget gode solforhold.

Solstudie som viser sol og skyggeforhold fra 21.juni kl 18.00. Illustrasjon: JoB Arkitekter

Legg igjen en kommentar