Nytt trafikkmønster i Fjelltunvegen

I forbindelse med opparbeidelse av permanent «kiss n ride» og parkeringsplass ved flerbrukshallen på Jørpeland blir det endringer i trafikkmønsteret.

Fra 1.april til 12.august blir det følgende endringer i trafikkmønsteret i Fjelltunvegen

  • Fjelltunvegen blir envegskjørt fra Resahaugvegen (gamle trykkeriet) til Fjellsvegen (KF-skolen).
  • Fartsgrensen reduseres til 30 km/t i Fjelltunvegen.
  • Midlertidig «kiss n ride» etableres i dagens bussoppstilling mellom innkjørslene til nye Fjelltun skole. Det vil være begrenset kapasitet så det oppfordres til tidlig levering av barna, slik at ikke alle bilene kommer samtidig. Det oppfordres også til sen henting av barna, slik at barna står og venter på bilene og ikke motsatt.