Nytt trafikkmønster i Fjelltunvegen

Fra og med torsdag vil det bli nytt kjøremønster ved Fjelltun skoleområde. Vedlagt illustrasjon viser kjørebaner, gangareal, Kiss´n Ride og ny-etablert bussoppstilling.

Parkering for ansatte og besøkende

Ved Jørpeland ungdomsskole er etablert parkering. Parkeringsplassen har begrenset antall plasser og skal hovedsakelig benyttes av skolenes ansatte og besøkende til skolene. Parkering skal ikke benyttes til avlevering av skolelever, med unntak ved særskilte behov.

Kiss´n Ride for avlevering av skoleelever

Ved Frøken Bryn huset er det etablert Kiss´n Ride for avlevering av skolelever. Her er det parkering forbudt, og området skal kun benyttes til midlertidig stans.

Det oppfordres til å la barn gå eller sykle til skolen om de kan det.

Besøkende til Bikuben barnehage og travbane

For besøkende til Bikubå barnehage og travbane vil det bli etablert gjennomkjøring mellom skoleområdet til JUS og Fjelltun Skole (skolebakker). Området vil skiltes og sikres med tung trafikk sikring. Gjennomkjøringen har høydebegrensning 2.8m. Nåværende gjennomkjøring på baksiden av Jørpeland ungdomsskole vil bli stengt for all trafikk.

Første skoledag

Første skoledag vil politiet og vakter fra kommunens ansatte være i området. Disse vil passe på gående og vil kunne svare på spørsmål vedørende parkering, kjøremønster, m.m.

Første skoledag vil det være anledning til å parkere ved parkeringsplassen ved Jørpeland ungdomsskole for foresatte til førsteklassinger. Lærere oppfordres til å bruke parkeringsplasser ved Kirken og ved Jørpeland Bedehus. Dette er for å fristille parkeringsplass til foresatte (NB. Ikke parker foran Kirkekontoret/ Norøk).

Bussoppstilling

Elever som skal til Bjørheimsbygd møter ved busslommer, langs Fjelltunvegen (merket grønt på illustrasjon).

Omkjøring ved Staaltun stenges for all trafikk

Omkjøring til skoleområdene, via Staaltun, vil fra og med torsdag være permanent stengt.

Kjørende til skoleområdene
Alle kjørende til skoleområdene oppfordres til å vise hensyn og holde lav fart.