Observerte NATO-fregatt i Lysefjorden

I dag ettermiddag ble fregatten KNM Otto Sverdrup observerte i Lysefjorden.

Siste AIS posisjon før turen til Norge er Walvis Bay i Namibia, Sør-Afrika. Videre gikk turen til Norge og en piruett i Boknafjorden før den seilte et lite stykke inn Lysefjorden før den snudde igjen.

Piruett i Boknafjorden. Skjermdump: MarineTraffic

KNM Otto Sverdrup er 134 meter lange og en en norsk fregatt av Fridtjof Nansen-klassen som ble overlevert til Forsvaret fra det spanske verftet Navantia 30. april 2008.

Foto: Privat

Fregatten har deltatt på flere NATO-oppdrag og øvelser etter at den ble overtatt av Sjøforsvaret, blant annet to deployeringer som flaggfartøy for en av NATOs stående marinestyrker SNMG1. Under deployeringen i 2017 deltok fartøyet på NATO-operasjonen Sea Guardiuan. Sea Guardian er en operasjon med med formål om å etablere et samarbeid i mellom Middelhavslandene, for å oppretthol