Også Ryfest kansellerer årets arrangement

Foto: Ryfest

På grunn av koronapandemien har flere av festivalene og større arrangement i Ytre Ryfylke sett seg nødt å avlyse årets arrangement.

I går kom beskjeden om at også Ryfest (tidl. Norsk Frukt- og Laksefest) har sett seg nødt til å kansellere årets arrangement. Ryfest skulle ha blitt gjennomført helgen 4-6.september og arrangørene ser seg allikevel nødt til å kansellere.

Ryfest takker hovedsponsorene Hjelmeland kommune, Ryfylkefondet og Mowi for støtten som gjør det mulig for festivalen å se videre mot 2021. Festivalen lover også bryggefest med Gunslingers neste år.

Les hele innlegget som ble publisert på facebook i går

Det er med tungt hjarta og etter lange interne drøftingar, at styret i Ryfest no har valgt å kansellere årets arrangement.

Sjølv om restriksjonane frå myndighetene førbels berre gjeld arrangement fram til 1.september, ser me at det uansett vil bli svært vanskelig å gjennomføra ein festival av denne størrelsen på eit begrensa område i Hjelmelandsvågen.

Me ser og at det å ikkje vita kva som skjer framover går hardt ut over planlegginga, arbeidsmoralen og den entusiasmen me treng for å gjennomføra Ryfest på ein god måte. Med nytt namn, ny giv og gode idear på fornying hadde me sett fram til å feira festivalen sitt 25-års jubileum i år. No vil me sjå fram mot 2021, og bruka energien vår på å planlegga for ein endå betre festival og produkt til neste år.

Me vil samstundes få retta ei stor takk til våre hovedsponsorar, Hjelmeland Kommune, Ryfylkefondet og Mowi som gjer det mulig for oss å sjå vidare mot 2021. Med bortfall av alle billettinntekter er denne støtta med på å halde oss flytande.

For dei av dykk som hadde gleda dykk ekstra mykje til årets Bryggefest med «Gunslingers», kan me trøsta dykk med at me har overført bookinga til neste år. Og om alt er tilbake til normalen kan me lova fest med «Gunslingers» også i 2021.

Ta vare på kvarandre så lenge, og ha ein god sommar.

Helsing styret og programkomitéen i Ryfest!

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt