Økende arbeidsledighet i Strand kommune

Nærmere 5000 stillingar var lyst ut i Rogaland i januar. Mange stillinger kombinert med lav arbeidsledighet i Rogaland bekrefter behovet for arbeidskraft i fylket, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland i en pressemelding.

– 4 847 utlyste stillinger er et høyt tall. Dette er 4 prosent høyere enn i januar 2019. Vi vet at mange bedrifter sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Dagens arbeidsmarked gir et godt grunnlag til å se på mulighetene for å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet med bistand fra NAV, sier hun.

– Vi kan konstatere at bruttoarbeidsledighet i januar holder seg på et lavt nivå. Under oljekrisen for noen år siden lå Rogaland høyest av alle fylkene i landet, seier Merethe P. Haftorsen.

Arbeidsledighet i Ryfylke
I Strand øker arbeidsledigheten både i forhold til desember i fjor og januar 2019. Strand er kommunen i Rogaland med høyest arbeidsledighet, på 3% (helt arbeidsledige). Andelen arbeidsledige på tiltak er 4% og totalt er buttoarbeidsledigeheten 3,4% i Strand kommune. Totalt er det 193 arbeidsledige i per januar 2020. En oppgang på 23 personer fra desember 2019 og oppgang på 7 personer fra januar 2019. I Strand er det fortsatt en reduksjon i antall arbeidssøkere på tiltak, med en reduksjon på 24% fra januar i fjor.

Suldal kommune har etter en stor økning i arbeidsledigheten stabilisert seg noe. I Januar 2020 er arbeidsledigheten lik januar i 2019. En liten oppgang på to arbeidsledig fra desember 2019 til januar 2020.

Bedre forhold ellers i Ryfylke
Hjelmeland har 1,3% arbeidsledighet en reduksjon på -5% fra januar 2019. I Hjelmeland er fortsatt kun 0,3% av de arbeidsledige på tiltak. Noe som totalt gir en brutto arbeidsledighet på 1,6%.

Sauda har 1,5% arbeidsledighet en reduksjon på -35% fra janur 2019. I Sauda er kun 0,2% av de arbeidsledige på tiltak. Noe som totalt gir en brutto arbeidsledighet på 1,7%.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. Januar 2020 sammenlignet med januar 2019

Nøkkeltal Januar 2019 Januar 2020
Heilt utan arbeid 16 – 67 år 6 669 (2,7%) 6 074 (2,4%)
Arbeidsretta tiltak 1 669 (0,7%) 829 (0,3%)
Bruttoarbeidsløyse** 8 338 (3,4%) 6 903 (2,7%)
Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år 1 801 1 737

Langtids-arbeidssøkjarar 
(26 veker eller meir)

3 037 2 521
Delvis ledige 2 668 (1,1%) 2 200 (0,9%)
Utlyste stillingar 4 667 4 847

 

Legg igjen en kommentar