Økende trafikktall i Ryfylketunnelen hver dag forrige uke

Foto: Øyvind Ellingsen / Statens Vegvesen

Trafikktallene i Ryfylketunnelen forrige uke økte dag for dag, med toppen søndag 12.jan. Søndag var det 10.000 registrerte kjøretøy som passerte de to tellepunktene i Ryfylketunnelen.

Sammenligner vi mandag 13.jan med mandag 6.jan er det ikke så stor forskjell. Kun 19 flere kjøretøy i går en forrige mandag. Men ser vi på tallene for forrige uke er det veldig spesielt. Tallene stiger for hver dag, fra mandag til søndag. Toppen på søndag med 10.000 passeringer er også drøyt 3700 flere en fredagens hyttereisende og rundt 3100 av disse har tatt turen til Strandalandet eller Stavanger denne søndagen.

Forrige uke gikk trafikktallene fra mandag med totalt 5286 passeringer begge veier, gradvis opp til torsdag og fredag med henholdsvis 5854 og 6907 passeringer. Det er spesielt at trafikktallene stiger sånn ut over uken og det blir veldig interessant å følge tallene i ukene og månedene fremover. At trafikken øker til helgen er mer naturlig da det er mange reisene til hytter i ytre og indre Ryfylke på fredagen og tilsvarende hjem på søndagen. Men tallene for lørdag og søndag spesielt viser at mange benytter seg av tunnelen i helgen.

Den siste trafikkprognosen til Vegdirektoratet var 3200 ÅDT når innkrevingen har startet. Det er ventet at trafikken vil falle når betalingen starter i tunnelene, men hvor mye er det ingen som vet.

De økende trafikktallene i Ryfylketunnelen kan også ha en liten sammenheng med en økende misnøye med Høgsfjord-sambandet.

Trafikktall uke (6-12,jan / Man -> Søn)
Mot Stavanger: 2671 – 2696 – 2817 – 2935 – 3109 – 3126 – 5217
Mot Solbakk: 2615 – 2694 – 2873 – 2919 – 3798 – 3153 – 4783
Totalt: 5286 – 5390 – 5690 – 5854 – 6907 – 6279 – 10000

Legg igjen en kommentar