Økning i antall foretak i Ytre Ryfylke i 2019

I 2019 ble det registrert 201 nye foretak fra Strand, Forsand og Hjelmeland i Brønnøysundregistrene. Det er en økning på omlag 4% fra året før.

Mange av selskapene registrert i 2019 eksisterer også den dag i dag. Faktisk hele 196 av selskapene registrert i 2019 eksisterer enda, pr 01.01.2020.

Av selskapene registrert i 2019 var det 109 enkeltpersonforetak, 90 aksjeselskap, 1 delt ansvar (DA) og 1 norskregistrert utenlandsk selskap (NUF). Av disse var det 136 nye foretak i Strand, 35 i Hjelmeland og 30 i Forsand. Selskapene er henholdsvis 40 innen investerings-og eiendomsselskap, 29 nye konsulentselskap og 26 nye selskap innen kulturnæringer.

Ellers kan det nevnes at det er fire nye overnattingssteder, fire nye matbedrifter og fem nye kafeer/restauranter registrert i 2019, i følge en oversikt fra Bedriftsutvikling Ytre Ryfylke.

Størst andel nyregistrert selskaper er det i Forsand hvor det i snitt ble stiftet ett nytt selskap pr 38. innbygger. Noe som er neste tre ganger så høy etablering enn i Strand. I Strand kommune ble det i snitt stiftet ett nytt selskap pr 94. innbygger. Dersom hver 38. innbygger hadde registrert et foretak i Strand ville det resultert i 336 nye foretak i 2019. Hjelmeland på sin side ligger mellom Strand og Forsand med ett selskap pr 76. innbygger.

One Comment

Legg igjen en kommentar