Økt trafikk i Tau sentrum

Forrige helg skrev vi om høye trafikktall før langhelgen med Kristi Himmelfartsdag.

– Dagen før Kristi Himmelfartsdag, onsdag 20.mai, ble det registrert høyere trafikktall på alle de fire passeringspunktene inn eller i Strand kommune. I Ryfylketunnelen var det tett opp mot 10.000 passeringer, noe som var tett opp rekorden.

Også på passeringspunktet på Tungland og Håbakk ble det registert uvanlig høye trafikktall denne onsdagen. Mens på Kvam var ikke økningen like stor som ellers i kommunen. Passeringspunktet på Kvam hadde drøyt 1100 flere passeringer en dagen før Kristi Himmelfartsdag i fjor.

Tallene fra passeringspunktene tyder på at mye av trafikken på Håbakk har vært lokal og/eller til og fra Nordre Strand og sør i kommunen.

Allikevel viser informasjonen fra Statens vegvesen at ÅDT på Rv. 13 gjennom Tau sentrum er 5700. Tallene dagen før Kristi Himmelfartsdag viser da at antallet kjøretøy gjennom Tau sentrum var 4300 høyere en snittet på veien.

Flere ganger den siste tiden har trafikksikkerhet gjennom Tau sentrum vært et tema. I fjor høst fikk Snorre Walde gjennomslag i forvaltningsutvalget for at kommunen skulle rette en henvendelse til Statens vegvesen om å få mer gjerde langs riksveien på Tau.

Også trafikkmengden gjennom Tau sentrum har vært et tema flere ganger. Sist gang dette var et tema var i forbindelse med kommunens innspill til Nasjonal Transportplan. Her kom tverrforbindelsen mellom Solbakk og Vatne opp, både av KrF og Sp. Etter en lang diskusjon blant politikerne ble det allikevel ikke flertall for at tverrforbindelsen som kunne lettet mye på trafikken i Tau sentrum skulle være en del av høringsinnspillet fra Strand kommune.

Trafikksikkerheten på Tau er en utfordring

I lys av den store økningen av trafikk sier varaordfører og KrF politiker, Bjørn Aril Veland, at utfordringen med trafikksikkerhet på Tau vil vi ha, uavhengig av tverrforbindelse mellom Solbakk og Vatne. Han sikter da til at den siste tiden har den økte trafikken med all sannsynlighet bestått av mye lokal trafikk og ikke reisende som eventuelt ville dratt nytte av tverrforbindelsen.

Veland peker på at når trafikken på Tau går fra 7000 til 10000 biler, så vil det si at 6000 av bilene skal til Tau eller til Nordre Strand. Så vi vil ha en utfordring med trafikksikkerhet på Tau uansett, sier Veland.

Det har blitt investert mye i Tau sentrum, og det skal investeres mye i tiden fremover, både offentlig og i privat regi, det er bra. Det er bra at det ser ut som at Tau er et attraktivt sted å legge helgehandelen til, legger Veland til.

Varaordføreren oppfordrer til at vi handler lokalt og støtter de flotte initiativ som blir tatt.

Men det må jobbes målrettet i tiden fremover for å legge til rette for gående og syklende, slik at Tau sentrum kan være et trygt sted å ferdes i trafikken, avslutter Veland.

One Comment

Comments are closed.