Nettavisens formål

Nettavisens formål er å bringe kostnadsfrie lokale nyheter til lokalbefolkningen i Ryfylke. Fokus er lokalt små nytt, kommunale hendelser og annet som faller naturlig inn i arbeidet med nyhetsformidling.

Området det arbeides med er etter følgende rangering: Strand kommune, Forsand i Nye Sandnes og Hjelmeland kommune.

Saker til politisk behandling vil ofte kunne bære preg av nøyaktig gjengivelse av politiske og kommunale saksdokumenter for å fremme saken på en nøyaktig og faktabasert måte.

Det overordnede målet med betalingsfri nettavis settes først. Videre vil det arbeides med forskjellige konsepter rundt informasjons- og nyhetsformidling i Ryfylke.

Inntekter er utelukkende fra tilskudd, annonsesalg, gaver eller lignende.

Månedlig lesertall: 16.600 (snitt juli-des 2019)

Send oss gjerne en henvendelse dersom du lurer på noe

Navn*
Epost*
Melding*